Ägna vintern åt ägarstrategin!

Henrik von SydowUtredningen om de så kallade entreprenörsskatterna (3:12), som presenterades tidigare i höst, får sannolikt stöd i riksdagen – även om flera av förslagen säkert mildras. Entreprenörer bör därför skaffa handlingsberedskap och se över den egna situationen och exponeringen mot de aviserade justeringarna före årsskiftet 2018, skriver Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Henrik von Sydow.

Skatten för entreprenörer ska höjas med nära fem miljarder kronor, enligt förslag från regeringens utredare professor Christer Silfverberg, vilket Veckans Viktigste tidigare rapporterat (läs mer om hur förslaget slår HÄR). Med en kombination av skattehöjningar och fleraskärpta regler berörs hundratusentals ägarledda företag.

För finansminister Magdalena Andersson innebär just kombinationen av flera skärpningar av regelverket tillsammans med en skattehöjning att det blir svårt att bedöma den samlade effekten. Hur påverkar kombinationen av förändringar människorsbeteenden? Vad är den överblickbara konsekvensen? När du gör flera förändringar – samtidigt – i ett redan komplicerat regelverkså föds en osäkerhet om huruvida du har koll på konsekvenserna. Som finansminister måste du vara modig om du lägger fram skattelagstiftning som du inte vet hur marknaden reagerar på. Blir effekten för åtstramande riskerar ministern lägre skatteintäkter, sämre statsfinanser och förlorade jobb.

Finansministerns koalitionspartner Miljöpartiet har en historik av att värna de mindre företagen, och ska enligt uppgift ha markerat missnöje i finansdepartementets korridorer mot förslaget. Miljöpartiet pressas av låga opinionssiffror och hotet från fyraprocentsspärren, och har i takt med att vi går mot valår drivkrafter att särskilja sig från sin större koalitionspartner. Finansministern måste justera förslaget så det förankras i hela regeringen.

Ytterst vilar genomförandet på att budget propositionen får stöd i en omröstning i riksdagen. Vi har under mandatperioden sett regeringens budgetförslag falla, extraval utlysas och dras tillbaka. Det är också en öppen fråga i allianspartierna om de ska försöka fälla Magdalena Anderssons budgetförslag nästa höst. Moderaterna och Kristdemokraterna vill fälla budgeten medan Centern och framför allt Liberalerna tvekar. Frågan kan avgöras av hur skatteförslagen de facto utformas i budgetförslaget.

Min bedömning är att vi kommer att se skattehöjningar för ägarledda bolag som en del av budgetpropositionen i september nästa år. Finansministern kommer samtidigt att anse att utredningens förslag innehåller alltför många åtstramande åtgärder vars konsekvenser inte går att överblicka och som därför är riskfyllda. Så den goda nyheten är att flera av förslagen i utredning kommer att mildras. Samtidigt kommer regeringen hålla fast vid att skattesatsen ska höjas.

Så för kunder till Carnegie Private Banking är det viktigt att använda tiden fram till årsskiftet 2018. Nu är tillfälle att se över den egna situationen och exponeringen mot de aviserade justeringarna. Vintern och våren är bra tillfälle att pröva ägarstrategin i bolaget och både ägare och entreprenörer bör skaffa sig handlingsberedskap för förändringar. Skatterådgivarna på Carnegie Private Banking bistår gärna med stöd i det arbetet:

Björn Ohlsson, bjorn.ohlsson@carnegie.se, 08-5886 92 12

Peter Grufman, peter.grufman@carnegie.se, 08-5886 89 22


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts