Frågor och svar om vårt sparkonto

ÖPPNA SPARKONTO

Vilka kan öppna sparkonto?

För att kunna öppna ett sparkonto hos Carnegie via www.carnegie.se behöver du vara myndig och folkbokförd i Sverige samt ha svenskt personnummer. För att öppna ett sparkonto behöver du även ett BankID samt ett svenskt bankkonto dit du kopplar ditt sparkonto för framtida uttag. Endast privatpersoner kan öppna ett sparkonto, det vill säga företagskunder kan inte öppna sparkonto.

Hur öppnar jag ett sparkonto?

Du öppnar ett sparkonto via www.carnegie.se genom att använda BankID. Gå till ”Öppna sparkonto” på denna webbsida och fyll i dina uppgifter. Om du inte har BankID kan du skaffa dig detta via din ordinarie internetbank.

Kan jag öppna ett sparkonto om jag saknar BankID? 

Nej, det går inte att öppna ett sparkonto via www.carnegie.se utan BankID. 

Kan jag öppna ett sparkonto via telefon? 

Nej, men du kan kontakta Carnegies kundservice för sparkontot för att få vägledning hur du öppnar ett konto via www.carnegie.se. 

Jag vill öppna ett konto för mina minderåriga barn, hur gör jag?

Du kan endast öppna ett sparkonto till dig själv via www.carnegie.se, det vill säga inte till annan person inklusive egna barn. 

Kan man öppna gemensamt sparkonto?

Du kan bara öppna ett sparkonto till dig själv, det vill säga inte tillsammans med någon annan person.

Varför ställer ni frågor om kundkännedom?

Carnegie är enligt lag skyldig att ha en dokumenterad god kännedom om dig som kund och om dina förväntade transaktioner. Detta är särskilt viktigt eftersom vi inte träffar dig personligen utan enbart via Internet och/eller telefon.

Gäller den statliga insättningsgarantin?

Carnegies sparkonto är prövat och godkänt av Riksgälden och omfattas således av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att om Carnegie Investment Bank AB (publ) försätts i konkurs garanteras varje kontohavare ersättning upp till 1 050 000 kronor för sin sammanlagda behållning hos Carnegie. Detta innebär att om du redan är kund hos Carnegie och har inlåning via depå gäller inte insättningsgarantin för den del som överstiger en sammanlagd kontobehållning om 1 050 000 kronor. Härutöver kan insättaren ansöka om ytterligare ersättning om högst 5 miljoner kronor för insättningar av medel kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad. Riksgälden betalar normalt ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag Carnegie försätts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in, om så skulle ske. För utförligare information hänvisas till www.insattningsgarantin.se.

BANKID OCH MOBILT BANKID

Vad är BankID och mobilt BankID och hur fungerar det?

BankID är en typ av e-legitimation. Du beställer BankID hos din vanliga internetbank. Du behöver också installera ett BankID säkerhetsprogram. Ditt BankID är personligt, men om ni är flera som använder datorn går det bra att ha var sitt BankID installerat. Mobilt BankID är en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor.

Hur skaffar jag BankID?

Du beställer BankID hos din ordinarie internetbank. Hur du beställer BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Läs mer på din banks webbplats. Tänk på att du behöver installera BankID säkerhetsprogram innan du kan beställa ett BankID. Besök BankID för att ladda ner och uppdatera till den senaste BankID programvaran, eller kontakta vår kundservice för sparkontot via e-post sparkonto@carnegie.se eller telefon så kan de berätta mer. 

Jag har problem att logga in med BankID!

Om du har problem att logga in med BankID eller Mobilt BankID så rekommenderar vi att du först kontrollerar att du har senaste versionen. På Skatteverkets hemsida kan du via länken testa BankID på datorn och i mobilen. Följ instruktioner på deras sidor. Om du fortfarande har problem efter eventuell uppgradering vänligen kontakta Carnegies kundservice för sparkontot via e-post, sparkonto@carnegie.se, eller telefon.

INSÄTTNING OCH RÄNTA

Hur sätter jag in pengar på mitt sparkonto?

Du sätter in pengar på ditt sparkonto genom att göra en inbetalning från din ordinarie bank till bankgiro BG 560-0218. Ange det unika OCR-nummer som är kopplat till ditt sparkonto. Det unika OCR-numret till ditt sparkonto finner du i inloggat läge för sparkontot.

Hur lång tid tar det innan jag ser insättningen på mitt sparkonto?

Eftersom alla insättningar till ditt sparkonto hos Carnegie sker via bankgiro tar det ca 1-3 bankdagar innan dina pengar når ditt sparkonto hos oss. Hur lång tid det tar beror också på den bank du använder och vid vilken tid på dygnet du gör en inbetalning till ditt sparkonto.

Kan annan person sätta in pengar på mitt sparkonto?

Ja, om annan person skall sätta in pengar på ditt sparkonto betalar de direkt in till bankgiro och anger det unika OCR-nummer som är kopplat till ditt sparkonto. Detta nummer finner du i inloggat läge för sparkontot.

Hur mycket pengar får jag sätta in på mitt sparkonto?

Det maximala saldobeloppet per kontohavare är för närvarande 1 050 000 kr. Om ditt saldo överstiger 1 050 000 kr så gör Carnegie en återbetalning till ditt förvalda uttagskonto på överskjutande belopp. 

Hur ser jag mitt saldo?

Du får ett årsbesked tillhandahållet i början av varje år. Du kan också när som helst logga in och kontrollera transaktioner och saldo. 

Vilken ränta får jag på mitt sparkonto?

Aktuell ränta framgår på denna webbsida. Du får ränta från första kronan. Räntan är rörlig och kan komma att förändras av Carnegie. Vanligen sker ändringar till följd av en förändring av det allmänna ränteläget.

När får jag ränta på mina pengar?

Räntan kapitaliseras vid årets slut eller när kontot avslutas. Om räntan har överstigit 100 kr så dras 30 procents skatt automatiskt. Den upplupna ränta som visas när du är inloggad är räntan före att skatten dragits.

Ränta räknas för samtliga kalenderdagar på året. Ränta på belopp som sätts in på sparkontot räknas från och med kalenderdagen efter insättningsdagen. På uttaget belopp räknas ränta till och med uttagsdagen.

UTTAG OCH AVSLUT

Hur gör jag uttag från mitt sparkonto?

Uttag kan endast ske i inloggat läge för sparkontot. Klicka på ”Logga in på mitt sparkonto” och identifiera dig med ditt BankID. Gå sedan till fliken” Uttag”. Ange hur mycket du vill ta ut och bekräfta uttaget med hjälp av BankID. Pengarna förs över till det uttagskonto du angett vid ansökan om sparkonto inom normalt tre (3) bankdagar. För Din egen säkerhet betalar Carnegie endast ut dina pengar till ett konto som du själv angett som uttagskonto. 

Kostar det något att göra ett uttag från mitt sparkonto?

Nej, det kostar ingenting.

Hur lång tid tar det innan jag får mina pengar?

Pengarna förs över till ditt förvada uttagskonto inom normalt tre (3) bankdagar. Hur lång tid det tar beror också på den bank du använder och vid vilken tid på dygnet du gör ett uttag från ditt sparkonto.

Hur ändrar jag mitt uttagskonto?

Vill du att pengarna skall sättas in på annat konto än ditt förvalda uttagskonto måste du ändra det. Du kan när som helst logga in på sparkontot och ändra till ett annat uttagskonto. Uttagskontot måste vara ditt eget och i en svensk bank.

Jag vill avsluta sparkontot. Hur gör jag?

Om du vill avsluta ditt sparkonto hos oss så gör du det i inloggat läge för sparkontot under rubriken ”Avsluta konto”. Eventuella sparpengar betalas ut tillsammans med den eventuella upplupna räntan.

Uttag eller avslut av konto?

Om du önskar ta ut hela kapitalbeloppet och inte vet om du inom närmaste året kommer att göra nya insättningar rekommenderar vi att du gör ett avslut av sparkontot istället för ett uttag av hela kapitalbeloppet. När du väljer att avsluta sparkontot så kommer räntan (minus ev. källskatt) att betalas ut i samband saldot på kontot.

ÖVRIGA FRÅGOR

Kan jag spärra mitt sparkonto från uttag?

Om du vill spärra ditt sparkonto från uttag om exempelvis någon obehörig kommit över inloggningsuppgifter så måste du snarast kontakta Carnegies kundservice för sparkontot via e-post, sparkonto@carnegie.se (ange namn, personnummer och gärna sparkontonummer), eller telefon 08-604 7600.

Kan jag spärra mitt BankID?

Om du vill spärra din BankID kanske för att någon obehörig kommit över inloggningsuppgifter så måste du omedelbart vända dig till din internetbank. Carnegie kan inte hjälpa dig med detta, däremot så kan vi spärra ditt sparkonto hos Carnegie.

Hur ändrar jag adress, telefon och e-postadress?

Du kan inte ändra din folkbokföringsadress. Denna är redan ifylld på förhand. Däremot kan du och bör du ändra den e-postadress och telefonnummer du fyllt i om du har bytt e-postadress eller telefonnummer. Detta kan du göra i inloggat läge för sparkontot.