Statlig insättningsgaranti

Carnegies sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till en ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Carnegie med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Härutöver kan insättaren ansöka om ytterligare ersättning om högst 5 miljoner kronor för insättningar av medel kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad.

Riksgälden betalar normalt ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag Carnegie försätts i konkurs, eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in, om så skulle ske. Information om insättningsgarantin finns att läsa på www.insattningsgarantin.se administrerad av Riksgälden.