Insättning och uttag

Insättning

Du sätter in pengar på ditt sparkonto genom att göra en inbetalning från din ordinarie bank till bankgiro BG 560-0218. Ange det unika OCR-nummer som är kopplat till ditt sparkonto. Det unika OCR-numret till ditt sparkonto finner du i inloggat läge för sparkontot. 

Det maximala saldobeloppet per kontohavare är för närvarande 1 050 000 kr. Om ditt saldo överstiger 1 050 000 kr så gör vi en återbetalning till ditt förvalda uttagskonto på överskjutande belopp.

Uttag

Uttag kan endast ske i inloggat läge för sparkontot. Klicka på ”Logga in på mitt sparkonto” och identifiera dig med ditt BankID. Gå sedan till fliken” Uttag”. Ange hur mycket du vill ta ut och bekräfta uttaget. Pengarna förs över till det förvalda uttagskonto i annan svensk bank du angett inom normalt tre (3) bankdagar. För Din egen säkerhet betalar Carnegie endast ut dina pengar till ett konto som du själv angett som uttagskonto.