Internship på Investment Banking

Vårt internship är en viktig del i vår rekryteringsprocess till Investment Banking. Under 10 veckor kommer du att på heltid arbeta inom vår investment banking team.

Carnegie Investment Banking arbetar med rådgivning inom Corporate Finance och erbjuder årligen ett internship-program med möjlighet till fortsatt erbjudande om fast anställning. Du erbjuds under en period om cirka tio veckor att på heltid bli en del av Carnegies Corporate Finance team. Internshipet erbjuds under fem olika perioder fördelade jämt över året. 

Carnegie erbjuder
Internship-programmet ger dig möjligheten att skapa värdefulla kontakter och erfarenheter inom Corporate Finance, då du får arbeta tillsammans med erfarna seniora medarbetare. Även självständigt arbete där du tilldelas ansvar och får utrymme att utvecklas är en viktig del av din tid. Du får tidigt delta i projekt rörande företagsförvärv och- försäljningar (M&A) och börsnoteringar och andra kapitalmarknadsrelaterade transaktioner (inklusive både ECM och DCM) transaktioner. Du arbetar i en miljö med stark teamkänsla och där nyfikenhet, ambition och mångfald ses som berikande och en förutsättning för att nå bästa resultat.

Profil
Vi söker dig som vid startdatum för internship-programmet är student och som har avslutat minst tre terminers studier med inriktning mot finansiell ekonomi eller liknande relevant utbildning. Därutöver ser vi att du uppvisar mycket goda akademiska resultat. Utlandsstudier och/eller arbetslivserfarenhet är inget krav men meriterande. Vi ser även att du är en ansvarstagande lagspelare med en stark vilja och ett genuint intresse att praktiskt lära dig det som rollen som en medarbetare inom Corporate Finance innebär.

Arbetsuppgifterna

  • Analys av företag och branscher
  • Insamling och bearbetning av information
  • Företagsvärdering
  • Framtagande av prospekt, investerarpresentationer och annan dokumentation
  • Kontakt med kunder och andra rådgivare

Eventuella frågor om tjänsten eller Carnegie som bolag besvaras via hr@carnegie.se