Aktuella erbjudanden

Här nedan hittar du de senaste erbjudanden (exempelvis börsintroduktioner, nyemissioner, företrädesemissioner, offentliga uppköpserbjudanden) som går att delta i via Carnegie Investment Banking.

Erbjudande till aktieägarna i Awardit AB (publ)

___________________________________________________________

Här nedan hittar du de senaste erbjudanden (exempelvis börsintroduktioner, nyemissioner, företrädesemissioner, offentliga uppköpserbjudanden) som går att delta i via Penser by Carnegie.

Inbjudan till teckning av aktier i Lyckegård Group AB (publ)