Carnegie lanserar uppdragsanalys under namnet Carnegie Commissioned Research och förvärvar samtidigt Penser Access och Penser Future

Carnegies analysverksamhet har varit topprankad i oberoende kundundersökningar de senaste tio åren. Nu breddar Carnegie utbudet med uppdragsanalys och lanserar Carnegie Commissioned Research i Sverige samtidigt som Carnegie förvärvar Erik Penser Banks analystjänster Penser Access och Penser Future

Carnegie Commissioned Research lanseras i november och vi har hittills påbörjat ett samarbete med ett tiotal bolag som valts ut på grund av deras höga kvalitet och intressanta tillväxtpotential. Som ett viktigt led i denna satsning förvärvas Pensers uppdragsanalys som idag drivs under Penser Access och Penser Future med ett 80-tal bolag under bevakning. Detta strategiska förvärv stärker Carnegies position på marknaden inom uppdragsanalys. Initialt kommer satsningen att bygga på två grundpelare: Carnegie Commissioned Research och Penser Access & Future by Carnegie. Genom förvärvet av Penser Access och Penser Futures 80 bolag kommer Carnegies analys att täcka ca 500 bolag vilket ger den bredaste täckningen på den nordiska marknaden.

Henric Falkenberg, Head of Securities på Carnegie, kommenterar detta strategiska steg: “Vi har under en längre tid fått förfrågningar om att utöka vårt utbud med uppdragsanalys, både från bolagskunder och institutionella kunder, och nu är tiden rätt för detta. Carnegie arbetar för närvarande med en fokuserad tillväxtstrategi, och denna satsning är en viktig del av vårt arbete.”

Falkenberg tillägger: “Genom förvärvet av Penser Access och dess omfattande portfölj av bolag accelererar vi vår tillväxtstrategi och får snabbt en etablerad position på marknaden för uppdragsanalys.”

Erika Langåker, Head of Carnegie Commissioned Research:

“Vi har etablerat ett samarbete med ett antal utvalda företag av hög kvalitet där vi inom kort kommer att ta upp analysbevakning. Genom lanseringen av uppdragsanalys erbjuder vi bolagskunder tillgång till topprankad analys samt global distribution och till våra institutionella kunder breddas utbudet av antalet analyserade bolag. Förvärvet av Penser breddar vårt plattformserbjudande inom uppdragsanalys och säkerställer kapacitet för fortsatt expansion inom affärsområdet.”

Penser Access kommer att integreras i Carnegie i slutet av november och fortsätta sin verksamhet under namnet “Penser Access & Future by Carnegie”.