Förändring är möjlighetens marknad

Nordens ledande investment- och privatbank.

I närmare 100 år har Carnegie vi varit en mötesplats för kunskap och kapital och spelar en central funktion på kapitalmarknaden. Vi sammanför kapital med människor och idéer så att innovativa produkter och tjänster kan skapa värden för privatpersoner, företag, institutioner och samhället i stort. 

Våra olika verksamhetsområden, Investment Banking, Securities och Private Banking, tillhör var för sig marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger de en svårslagen kombination av samlad kunskap. Här arbetar omkring 620 engagerade medarbetare inom kapitalanskaffning, analys och aktiemäkleri, samt specialister inom förmögenhetsrådgivning, för att vägleda våra kunder till bättre affärer.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.