Prislista

Översikt kostnader och avgifter

Investeringar i värdepapper medför kostnader för dig som investerare som påverkar värdeutvecklingen på ditt kapital. Före beslut om att investera är det därför viktigt att känna till vilka kostnader som är förknippade med den aktuella investeringen. Vi vill med det här dokumentet ge dig en enkel överblick över vilka kostnader som följer vid investeringar i olika typer av värdepapper.

Generell prissättning samt individuella upplägg

Kostnaderna exemplifieras för ett urval av instrument. De innefattar olika investeringsbelopp och tidsperioder för att illustrera hur kostnaderna påverkar utvecklingen på kapitalet. Kostnaderna i det här dokumentet är standardpriser. Individuella priser beroende på tjänsteupplägg och rabatter förekommer. I vissa finansiella instrument förekommer även s.k. pålägg på priset och redovisas då som en kostnad.

Exempel instrument

Carnegie

Prisblad Carnegie Private Banking 

Prisblad Carnegie Private Banking – English version

Prisblad Carnegie Privattjänst 

Prisblad Carnegie Privattjänst – English version

Gäller från 1 november 2021

Prisblad Carnegie Private Banking 

Prisblad Carnegie Private Banking – English version

Prisblad Carnegie Privattjänst 

Prisblad Carnegie Privattjänst – English version

Avvikelser kan förekomma.