Styrelse

Anders Johnsson

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2019.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i SealFX AB och Hemma Bolån AB.

Tidigare erfarenhet: Verkat inom SEB under många år. Senast chef för division Liv och Kapitalförvaltning och medlem i koncernledningen. Styrelseledamot i Carnegie sedan 2016.

Gustav Axelson

Styrelseledamot sedan 2023

Andra väsentliga uppdrag: Director på Altor. Styrelseledamot i Rillion, QNTM Group samt suppleant i ARCs styrelse

Tidigare erfarenhet: Gustav har tidigare en bakgrund inom McKinsey & Company.

Ingrid Bojner

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2015.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i New Republic PR AB, styrelseledamot i Movestic Livförsäkring AB,DHS Venture Partners, samt CCO i Storytel AB.  

Tidigare erfarenhet: vVD och marknadschef för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Ledande befattningar hos TeliaSonera och McKinsey & Company.

Harald Mix

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2009.

Andra väsentliga uppdrag: Grundare och Partner i Altor Equity Partners. Ordförande i Altor Holding AB, styrelseledamot i Carneo AB, C Asset Management Partners Holding och Carnegie Fonder AB.

Tidigare erfarenhet: vVD i Industri Kapital, First Boston Corporation samt Booz Allen & Hamilton.

Andreas Rosenlew

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2015.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Digitalist GroupOy Plc och styrelseledamot i Cabonline Group Holding AB (Fågelviksgruppen/HIG Capital).

Tidigare erfarenhet: Senior partner vid Lowe & Partners Worldwide och arbetande styrelseordförande i Lowe Bindfors. Styrelseledamot i Acne Holding och Avanza Bank.