Upprätta fullmakt i tid!

Det finns mycket att vinna på att planera i tid för krissituationer som kan uppstå i familjen, tipsar Carnegies familjejurist Susanne Forsman. 

Många par oroar sig för vad som händer om en av dem skulle bli svårt sjuk eller dement. Om det är den maken som äger den gemensamma bostaden kan den andre maken inte sälja eller vid behov belåna den för att kunna byta till en mer ändamålsenlig bostad. Finns det ingen fullmakt mellan makarna måste kanske en god man förordnas för den sjuke eller demente maken. Det är en process som tar tid och som av många upplevs som besvärlig.Omvänt kan det också hända att en god man säljer en tillgång utan den friske makens godkännande eller vetskap (dock inte gemensam permanentbostad).

Ett gott råd är därför att se til att det finns fullmakter mellan makar alternativt mellan förälder och barn. Vi på Carnegie ser gärna att våra kunder använder vår egen fullmakt, men det kan också vara bra att ha en mer generell fullmakt som täcker in de situationer som kan uppkomma.Det kan gälla så triviala saker som att lösa ut ett rekommenderat brev på posten men också att sälja en bostadsrätt.

Många kunder efterfrågar en fullmakt som bara ska få användas just vid en nödsituation. I många länder finns detta, men en sådan typ av framtidsfullmakt finns ännu inte i Sverige. Frågan har diskuterats under många år men det är först nu som justitieministern har bestämt sig för att utreda frågan och lämna ett förslag som innebär att den enskilde kan utse en anhörig som tar hand om hans eller hennes ekonomi om personen senare inte själv klarar av detta på grund av sjukdom eller hög ålder. Svårigheten ligger gissningsvis i vem som ska bedöma när den situationen inträffar.