Fortsatt uppåt på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stiger för tredje dagen i rad på måndagen. Uppgångarna följer en positiv utveckling på Europabörserna liksom en stigande börsöppning på Wall Street. Måndagen har bjudit på två vinstvarningar från Electrolux respektive Thule. Strax före klockan 16.30 hade OMXS30-index stigit 2,04 procent till 1 973,54. Starkast sektorutveckling har fastigheter med en uppgång på 3,6 procent. Svaghet syns i energisektorn som sjunker 0,5 procent.

Bland de ledande aktierna, som ingår i OMXS30-index, steg SBB B 5,7 procent medan H&M var upp 4,5 procent. Sämst utveckling hade Sinch med minus 0,3 procent medan Ericsson noterades ned 0,2 procent. 

Vitvarubolaget Electrolux drar ned på kostnaderna genom att införa ett kostnadsbesparingsprogram på grund av lägre marknadsefterfrågan i Europa och USA. Programmet omfattar både rörliga och strukturella kostnader. Enligt Electrolux väntas besparingarna ge ett materiellt positivt bidrag till resultatet under 2023. Bolaget avbryter också aktieåterköpsprogrammet i förtid. Aktien sjönk initialt på beskedet men har vänt upp till plus 0,6 procent.

Fritidsproduktbolaget Thule föll 12,1 procent efter att ha varnat om att dess försäljning och resultat kan komma att påverkas negativt till nästa cykelsäsong, våren 2023, som ett resultat av att cykelåterförsäljare markant minskat sina återköp jämfört med rekordåret 2021.

Hjälmsäkerhetsbolaget Mips drogs med i Thules fall och sjönk 16,5 procent. För Mips del varnade bolaget redan i halvårsrapporten för en vikande efterfrågan inom cykelsegmentet och bolagets vd Max Strandwitz kan till Dagens industri avslöja att situationen har förvärrats ytterligare.

Vissa sektorer på Stockholmsbörsen har reagerat positivt på att högerblocket ser ut att gå mot en seger. Utbildningsbolaget Academedia rusade 13,7 procent. Även vård- och omsorgsbolagen gick starkt, bland annat var Humana och Attendo upp 5,4 respektive steg 5,2 procent. 

Industrileverantören Mildef förvärvar Handheld Group. Köpeskillingen uppgår till 350 miljoner kronor. Den kontanta köpeskillingen uppgår till 270 miljoner kronor och finansieras inom ramen för befintliga kreditfaciliteter. Resterande 80 miljoner betalas med nyemitterade aktier. Aktien steg 2,5 procent.

Flygbolaget SAS meddelar att dess debtor-in-possession-finansiering på 700 miljoner dollar med riskkapitalbolaget Apollo Global Management har godkänts av konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt. Aktien steg 8,3 procent.

Riskkapitalbolaget EQT har stängt nya fonden EQT Growth på 2,2 miljarder euro, motsvarande 23,5 miljarder kronor. Därmed överträffades insamlingsmålet med 200 miljoner euro. EQT-aktien var upp 5,5 procent.

Fastighetsbolaget Castellum blir det första stora fastighetsbolaget i Norden att bli klassade av Nasdaq som en grön aktie. Fastighetsbolaget har som målsättning att vara klimatneutrala senast år 2030. Aktien steg 3,8 procent.

Verkstadsbolaget Bulten har utsetts till leverantör av fästelement till en ny global elbilsplattform som ska tillverkas i Kina. Ordervärdet beräknas till cirka 155 miljoner kronor per år vid full takt. Aktien ökade 2,2 procent.

Arbetsförmedlingens senaste veckorapport visar att arbetslösheten ligger kvar på 6,7 procent. 

IndexUtv.KursUtv. i årDatum
OMXS-30−0,2%1911,8−21,0%2022-09-15
DAX−0,5%12956,7−18,4%2022-09-15
FTSE-1000,1%7282,1−1,4%2022-09-15

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.

Relaterade artiklar

Stockholmsbörsen fortsätter nedåt
Börs

Stockholmsbörsen fortsätter nedåt

Stockholmsbörsen backade i öppningen på måndagen i spåren av den dystra börsutvecklingen som sågs på...