”Läge se över Brexit-exponeringen”

Brexit blir verklighet vid halvårsskiftet 2019 – men risken är stor för försening och förhalning. Det säger Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Privatbank, efter Tories partidagar i Birmingham och den brittiska premiärministern Theresea Mays utfästelse om att exit-förhandlingarna med EU ska inledas senast mars 2017.  

På söndagen avslöjande Theresa May att hon senast i slutet av mars nästa år ska utlösa artikel 50 i EU-fördraget och starta den enligt fördraget tvååriga utträdesprocessen. Tidplanen innebär att Storbritannien ska vara ute ur EU 2019, samma år som det är val till Europaparlamentet och ett år före britternas egna parlamentsval.

– Det blir en extremt komplex process med inslag av både juridik och politik. Två år går snabbt. Investerare bör ha beredskap för en hård brexit 2019, det vill säga att Storbritannien står utan access till EU:s inre marknad, säger Henrik von Sydow.

Vad menar du med ”att ha beredskap”?

– Det är en god idé att inventera sina investeringars exponering mot den brittiska ekonomin och mot regelverk som kan komma att ändras. 

Henrik von Sydow förespår en besvärlig investeringsmiljö i Storbritannien framöver med ökad politisk osäkerhet och spekulation om utfallet av Brexit-förhandlingarna, och pekar på att tecken på en ”hård” brexit redan fått det brittiska pundet att försvagas.

– Samtidigt ska man komma ihåg att brexit är resultatet av de förhandlingar som ännu inte inletts. Det blir viktigt att spana efter hur britternas förhandlingsposition formuleras och förankras, och på motsvarande sätt hur EU med sina 27 medlemsländer formulerar den gemensamma och förankrade förhandlingspositionen. Först då kan dragkampen bedömas, säger Henrik von Sydow.

– Vi kan räkna med att flera turer innan förhandlingspositionerna fixeras.

Vad kommer förhandlingarna främst att handla om?

– En knäckfråga framåt är om brittiska företag ska få tillgång till EU:s inre marknad och 500 miljoner konsumenter. Access till denna inre marknad står mot acceptans av fri rörlighet för människor och migration. Det blir förstås en central motsättning i exit-förhandlingen.

Kommer man kunna hålla tidplanen?

– Det finns goda förutsättningar för att den juridiska processen ska försenas och förhalas av politiska motiv. Mäktiga intressen i Storbritannien som röstade remain i fokomröstningen agerar nu för att förskjuta och förhala processen. Helst vill de inte vill se ett brittiskt utträde ur EU överhuvudtaget, säger Henrik von Sydow, och fortsätter: 

–  Samtidigt finns starka krafter i Europas huvudstäder som nu framför allt kommer värna nationella intressen, och som inte med nödvändighet vill att britternas utträde ska bli en framgång. Utvecklingen för med sig risk för ökade spänningar i Europa.