Räkna med halv reträtt om 3:12

Finansministern pressas av koalitionspartnern Miljöpartiet att mildra förslaget om skärpt entreprenörsskatt. Men räkna inte med omfattande justeringar. Skaffa dig i stället handlingsberedskap för förändringar, skriver Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Henrik von Sydow.

Alla delar i utredningsförslaget om skärpta 3:12-regler ser inte ut att ha stöd i regeringskretsen. Vid en hearing i riksdagshuset (28/2) lyfte Miljöpartiets riksdagsledamot Rasmus Ling fram delar som Miljöpartiet inte accepterar. Särskilt pekades på den så kallade förenklingsregeln som innebär att taket för inkomster som får beskattas som kapitalinkomst sänks från 160 000 till 100 000. Till det kommer också utredningens förslag att höjda skatteuttaget på delägares kapitalinkomster från 20 till 25 procent och förslaget om att höja lönekraven för att få ta ut kapitalbeskattade inkomster. ”Lägger man ihop de här förslagen får de väldigt stora effekter och som parti anser vi inte man kan gå fram med alla de här tre delarna”, sa Rasmus Ling vilket sedan ledde till öppet förhandlingsspel i media.

Regeringen ska i närtid ta ställning till utredningens förslag. För finansministern finns visst utrymme att justera utredarens förslag så att det förankras i hela regeringen. Den starka ekonomin, där prognoserna för statens skatteintäkter pekar uppåt, minskar – något – behovet av skattehöjningar för att finansiera nya reformer till valåret 2018.

Samtidigt står trovärdighet på spel för finansministern – inte minst efter reträtter från förslag om finansskatt och kilometerskatt. Magdalena Andersson måste visa hon har kapacitet att genomföra sin politik. Hon har själv tagit tydlig ställning i media mot ”inkomstomvandling” och ”skatteplanering” och för ett skärpt 3:12-regelverk. Till dynamiken hör också att regeringen förhandlar budgetförslag även med Vänsterpartiet – som pressar på för tydligt skärpt ägarbeskattning.

Det politiska läget får bedömas så att regeringen kommer att gå fram med förslag till skärpt ägarbeskattning. Den goda nyheten är att förslagen sammantaget sannolikt blir mindre åtstramande än vad utredaren föreslog. Miljöpartiet kommer få visst gehör för sina synpunkter.   

Den 18 april ska regeringens vårbudget presenteras och senast då får vi besked hur regeringen går vidare.  Säkert kommer regeringens förslag om skärpningen av ägarskatterna presenteras i media i närtid och då tillsammans med möjliga lättnader av beskattningen av personaloptioner.

Efter avsering i vårbudgeten kommer förslaget prövas av höga jurister i lagrådet innan det blir en del av regeringens budgetproposition i höst. Ytterst vilar genomförande och ett i kraftträdande den 1/1 2018 på att regeringens budgetproposition får stöd i en omröstning i riksdagen.   Också Moderaterna har manat till uppror mot skärpta regler: ”Det förslag som nu ligger ska inte genomföras”, sa den ekonomiskpolitiska talespersonen Ulf Kristersson. (Se DI 28/2.) 

Carnegie Private Banking följer noggrant förändringar av entreprenör- och ägarskatter. Våra skattejurister hjälper också våra kunder att skaffa sig handlingsberedskap för förändringar.


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts