Kan Trumps kampanj leda till ett stabilare handelsläge?

I veckans avsnitt av Carnegie Private Bankings Omvärldspodden diskuterar Henrik von Sydow och Helena Haraldsson USA:s partiella handelsavtal med Kina, det så kallade Fas 1-avtalet, samt analyserar risken för biltullar mot Europa.

USA och Kina undertecknade den gångna veckan det så kallade Fas 1-avtalet. Detta partiella handelsavtal innebär en marginell tullättnad från USA:s sida samtidigt som Kina ska öka sin import av amerikanska varor med 200 miljarder dollar över två års tid.

Henrik von Sydow spår en stabilare investeringsmiljö, men framtiden är oviss. Han menar att avtalet kan ses mer som en symbolisk än substantiell handling från Trumps sida för att på kort sikt trygga relationen länderna emellan. Detta till följd av Trumps ambition att driva en framgångsrik återvalskampanj. Marknaden bör således reservera sig för att USA kan komma att dra sig ur det redan ingångna avtalet i framtiden.

Omvärldsstrategerna menar också att Trumps presidentkampanj minskar sannolikheten för biltullar mellan USA och Europa. Trump har dock hotat med att införa tullarna trots Republikanernas generella skepsis, men Henrik von Sydow tror att risken är låg för att dessa utspel realiseras. Vi kan förvänta oss att presidenten är återhållsam med policybeslut som kan inverka negativt på den amerikanska ekonomin så tätt inpå den stundande valet. Risken för att tullarna införs är cirka 20 procent i nuläget, menar Henrik von Sydow.

Lyssna på podden i sin helhet här:

 

Prenumerera på podden:

Itunes, Spotify Acast Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev