Risken för amerikanska biltullar mot Europa har minskat, men hotet finns kvar

Henrik von Sydow och Helena Haraldsson summer viktiga händelser för investerare att hålla koll på. I veckans avsnitt av Omvärldspodden:

1) Stabilisering av det globala makroläget

2) Efter fas 1-avtal mellan USA och Kina – vad är risken för biltullar?

3) Det politiska läget i Sverige 2020 och utsikter för finanspolitiska stimulanser

Prenumerera på podden:

Itunes, Spotify Acast Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev

1.       Centralbankerna – Vad kan vi förvänta oss framåt?

2.       Konjunkturbarometer från konjunkturinstitutet

3.       G20 – Vad ska investerare bevaka?

1) Globala makroläget
00:55 Ser vi tecken på att världsekonomin stabiliserar sig?
03: 03 Något IMF varnar för?
03:50  Framåt, vilka är makro-signaler privata investera ska hålla ögonen på?

2) Efter fas 1-avtal mellan USA och Kina – vad är risken för biltullar?
04:55 USA och Trump har nu signerat ett partiellt handelsavtal, det så kallade fas 1 avtalet, vad betyder det handelsavtalet för investeringsmiljön?
06:47 Var kommer Europa in i den här globala handelsekvationen och risken för biltullar mellan USA och EU under året? 

3) Det politiska läget i Sverige 2020 och utsikter för finanspolitiska stimulanser
08:55  Viss turbulens, norska regeringen ombildas, sitter den svenska regeringen säkert?
10:15 Veckans uppgifter handlar om ökade offentliga utgifter till kommunsektor, nu handlar det om fem miljarder, vad är utsikterna för en mer expansiv finanspolitik framåt?
12:05 Om vi pratar det politiska läget i 2020 för investerare, vad är slutsatsen?

Viktig information

Denna podcast är utgiven av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ).
Risker
Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner.
De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.