Ny utbildning för framtida arvtagare

Att ta över en större förmögenhet medför ett betydande ansvar. För att underlätta successionen lanserar Carnegie Private Banking i höst utbildningsserien Next Generation Academy som vänder sig till framtida arvtagare – barn och andra närstående – till kunder inom Family Office.

– Vi vill vara ett stöd och ge användbar kunskap för att hantera familjens långsiktiga ägande och förmögenhet, säger rådgivaren Per Nordgren, som arbetat med framtagandet av utbildningen.

– Diskussionerna vid middagsbordet blir betydligt lättare om hela familjen har ett gemensamt språk kring ekonomin. Det hoppas vi kunna åstadkomma genom den här utbildningen, som är unik i Sverige i sitt slag.  

Next Generation Academy består av sex träffar och behandlar ett brett spektrum av ämnen som kan ha påverkan på en förmögenhet, alltifrån förvaltning och skatte- och familjejuridik, till företagstransaktioner, ägande i fastigheter och omvärldsbevakning.

Första lektionen är vikt åt entreprenörskap, där deltagarna får en inblick i hur företagande kan se ut genom tre olika exempel.

– En förmögenhet har ofta sitt ursprung i entreprenörskap. Därför känns det naturligt att börja här. Gästföreläsare är bland annat Harald Mix, som grundat riskkapitalbolaget Altor som äger Carnegie, säger Per Nordgren.

Förutom Carnegies kärnkompetenser innehåller Next Generation Academy kompletterande inslag, som investeringar i konst och antikviteter samt digital säkerhet.

– Inom alla delområden har vi engagerat de absolut främsta kompetenserna som talare. Det kommer att bli kunskapstäta träffar med en mix av lite tyngre och mer intuitivt material. 

Och Next Generation Academy är inte slut i och med avslutad utbildningsserie. Tvärtom kommer det att finnas goda möjligheter för deltagarna att fortsätta sitt nätverkande.

– Vi kommer kontinuerligt att anordna trevliga och kunskapsbaserade träffar för gruppen, säger Per Nordgren.

Utbildningsserien Next Generation Academy hålls under hösten på tisdagskvällar. Passen pågår i tre timmar och inleds med en lättare middag. För att kunna tillgodogöra sig innehållet rekommenderas att deltagarna har en lägsta ålder på 18 år.

Läs mer om vårt Family Office-erbjudande här

 

Next Generatin Academy, sex tillfällen under hösten:

Tillfälle 1: Entreprenörskap och företagande
Tillfälle 2: Skatte- och familjejuridik samt digital säkerhet
Tillfälle 3: Förvaltning samt antikviteter som investering
Tillfälle 4: Förvaltning, fortsättning – aktier och räntor
Tillfälle 5: Företagstransaktioner, börsintroduktioner och bolagsanalys
Tillfälle 6: Alternativa tillgångar, ägande i fastigheter och omvärldsbevakning


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts