Vilka är de största marknadsriskerna utifrån senaste strategirapporten?

Carnegie Private Banking släppte för några veckor sedan strategierapporten ”Spänd förväntan” som ger en överblick och analys över aktuellt ekonomiskt klimat. Hör vår makroekonom Helena Haraldsson berätta om de största riskerna som marknaden står inför. 

De största riskerna handlar om poltik och räntor.

Politiska risker?

– Vi ser nu en mer självisk värld med starka populistiska trender som vi såg manifestera sig i både Trumps och Brexits valseger. Den här själviskheten ökar sannolikheten för protektionism. Skulle vi få se handelshinder eller tullar så skulle det kunna dämpa tillväxten i världen och därmed påverka marknaderna. De populistiska trenderna spelar också roll i de val som Europa står inför, och de är ganska många. Skulle vi se ett till land, likt Storbritannien, väljer att rösta om de ska vara kvar i EU, eller till och med välja att lämna valuta Euron. Då skulle marknaderna kunna bli väldigt oroliga.

Oro för stigande räntor? 

– 2017 kan faktiskt bli det år som centralbankernas enormt stora stimulanser upphör och det är verkligen något nytt från det vi är vana vid de sista åren, och de har lyft börserna till nya höjder. Men kanske ännu viktigare på räntesidan är om vi skulle få se en snabb och kraftig ränteuppgång i de långa räntorna, stadsobligationsräntorna. Det är ett hot om börsen av två skäl. Dels för att det plötsligt skulle finnas ett alternativ att placera i istället för aktier som skulle erbjuda hygglig avkastning. Historiskt har vi även sett att när stora och snabba ränteuppgångar sker har marknaden ofta flöjts av turbulens. 

 

Vill du veta mer?

Ladda ned Strategirapporten ”Spänd förväntan”

Se filmen: Varför investera i immuno-onkologi?

Se filmen: Varför investera i Kanada-aktier?

Se filmen: Vilka aktiemarknader är mest intressanta?

Se filmen: Ny fas i världsekonomin – Vad innebär det?


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts