Torssell: Då ska OMX upp 7-10%

Idag presenteras marknadspodden från Carnegie Private Banking av tekniske analytikern Johnny Torssell som berättar vilka nivåer han navigerar efter på både den svenska och den amerikanska marknaden.

Marknadens volatilitet är fortsatt betydande och det är tvära kast och som kortsiktig investerare skall man bevaka nivåerna och att vara följsam, ”dansa med marknaden”.

Torssell ser att OMX-index har ett viktigt stödområde vid 1250 som vid flera tillfällen tidigare agerat bottenformation.

Index har bildat en konsolidering, en sidledes rörelse, mellan 1 400 och 1 500. Passeras 1 500-nivån finns det en rörelse uppåt med 7-10 procent i korten. Motsvarande på nedsidan om 1 400-nivån bryts. Då väntar sannolikt ytterligare ett test på den tidigare bottenformationen.

Ovanstående är ett referat av dagens marknadskommentar som varje börsdag, under dessa tider av marknadsoro, ges till Carnegie Private Bankings kunder ca kl 16:00. Samtliga avsnitt hittar du genom att logga in på ditt Carnegie Online.

Lyssna på dagens marknadskommentar: