Infrastruktur på väg

Låga räntor har utlöst en jakt på stabil avkastning och i Europa behövs tillväxt och jobb. Infrastruktursatsningar är en uppenbar lösning. I dagarna sjösätter EU en investeringsplan värd 315 miljarder euro och Kina satsar på en ny ”Sidenväg” på land och till sjöss. Detta kommer att gynna bolag med exponering mot infrastruktur, skriver Carnegies Investment Strategy-team.

Satsningar på infrastruktur ligger nu högt på den politiska agendan i många länder, vilket bland annat syns tydligt i Sverige där regeringen satsar på bostadsbyggande och infrastruktur och dessutom överväger privat delfinansiering i projekten.

Den Europeiska Investeringsfonden är i slutskedet på sin etableringsfas och de fyra första projekten i EU är redan godkända och väntar på utbetalningar. Även Sverige har ansökt om finansieringshjälp bl.a. för järnvägar så som höghastighetståg till Skavsta flygplats och ombyggnad av Stockholm Södra.  Planen är att på endast tre år, 2015–2017, öka investeringarna i EU med 315 miljarder euro. Politikernas resa från prat till praktisk handling gått fort.

Dessutom har Kina har nyligen tillkännagivit enorma infrastrukturvisioner utanför landets gränser, som till viss del kan komma att gynna Europas infrastruktursektor. De satsar på en Sidenväg på land och en till sjöss. Kina ska sammanlänkas med resten av Eurasien och via Afrika och ända upp till Rotterdam i Nordeuropa via transport-, energi- och kommunikationsnätverk.

Sedan finanskrisen 2008/09 är också underhållet av befintlig infrastruktur kraftigt eftersatt i många länder. Ett exempel är att USA nu ska rusta upp LaGuardia flygplatsen och där Skanska fick en stor order.

Vi väntar oss stora satsningar de kommande åren på transport såsom järnvägar och vägar samt energi, särskilt förnybar. Men det handlar också om ledningar för gas och vatten, utbyggnad av hamnar och flygplatser. Dessutom är behovet av sjukhus och skolor stort.

 

STORA INVESTERINGSBEHOV