Fyra viktiga frågor inför en utlandsflytt

intervju med skattejurist Sara Zad

Internationell beskattning är komplext och fallgroparna många. Sara Zad, skattejurist på Carnegie Private Banking, förklarar nedan vad som är viktigt att tänka på vid en utlandsflytt.

flytttill ett land för att du är genuint ser det nya landet som ditt nya hemland och inte p.g.a. skatteskäl

Hur hjälper du dina kunder?

– Som skattejurist på Carnegie hjälper jag mina kunder med frågor som uppstår i samband med utlandsflytt och hemflytt, kapitalbeskattningsfrågor, deklarationer, rättelser och restitutioner. Jag har en bakgrund från en revisionsbyrå där jag arbetade med internationell skatterätt. Jag ser det som en viktig mervärdestjänst att kunna erbjuda mina kunder spetskompetens här på plats. 

Du träffar många som funderar på utlandsflytt  vad ska man tänka på? 

– Det är förstås många faktorer, men en mycket viktig aspekt är att avgöra om du efter flytten kommer att vara begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Enligt svensk intern lagstiftning anses en individ vara obegränsat skatteskyldig i Sverige om man är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige alternativt har väsentlig anknytning till Sverige. Det knepiga är ofta det sistnämnda. Reglerna om väsentlig anknytning medför nämligen att en person som bor och lever utomlands fortfarande kan räknas som obegränsat skattskyldig i Sverige och därmed vara skattskyldig för sina globala inkomster i Sverige. Denna bedömning är avgörande för att uppnå gynnsamma skatteeffekter efter en utlandsflytt.

– Det är också väldigt viktigt att ha tillräckligt med kunskap om det nya landets interna lagstiftning för att inte hamna i en situation med oönskade beskattingskonsekvenser. Oavsett om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige kan vissa inkomster  helt eller delvis beskattas i ett annat land, ofta beroende på skatteavtal som Sverige har ingått med ett stort antal länder. 

Vad missar många?

– Det många ofta glömmer bort vid en utlandsflytt och hemflytt är valet av kapitalförvaltningsform. Är exempelvis ett investeringssparkonto (ISK) eller en svensk kapitalförsäkring en bra kapitalplaceringsform i Portugal, Spanien eller USA? Hur ser Sverige på ett individual retirement account (IRA) från USA eller Trust från Storbritannien vid hemflytt? Det är ytterligare exempel på frågor man bör ställa sig. I mitt dagliga arbete stöttar jag våra kunder i dessa viktiga frågor för att just uppnå skatteeffektiva kapitalförvaltningslösningar och undvika deklarationskrångel. 

Ditt viktigaste råd?

– Flytta till ett land för att du genuint ser det nya landet som ditt nya hemland och inte på grund av skatteskäl. Att semestra kontra bo i ett land skiljer sig väsentligt åt. Min rekommendation är att prova på att bo i det nya landet kanske tre månader innan man tar det stora steget.  

 

Om du söker stöd i dessa frågor, kontakta oss här.