Brexit: stor politisk osäkerhet

Brexit-beskedet är nu ett faktum. Eskalerande politisk osäkerhet skulle kunna ge stora negativa tillväxteffekter – potentiellt global tillväxt under 3 procent. Ökad politisk risk gör att vi sänker aktievikten i portföljerna och tror på en svag och stökig sommar, då börserna kan testa sina lägstanivåer från februari i år, skriver Carnegie Privatbanks makroekonom Helena Haraldsson.

Brexit-segern är nu verklighet efter torsdagens brittiska folkomröstning, som lämna-sidan vann med 52 mot 48 procent. Skilsmässan med EU kommer ta fler år och bli smärtsam. Brexit-utfallet ökar recessionsrisken i Storbritannien och sänder en ekonomisk och politisk chockvåg över kontinenten. Börserna faller, mest i Europa, pundet rasar och svenska kronan tappar, men Londonbörsen (FTSE100) och tillväxtmarknader har klarat sig hyggligt.

I flera länder har det redan höjts röster för egna folkomröstningar och talesmannen för EU- parlamentet, Jean-Claude Juncker, verkar vilja mota Olle i grind genom att se en snabb process för att få in alla EU-länder i euron. Brexit ökar också sannolikheten för mer populism i det amerikanska presidentvalet. Ett svagare och stökigare Europa kan dessutom stärka den ryska presidenten Putins position. Eskalerande politisk osäkerhet skulle kunna ge stora negativa tillväxteffekter. Global tillväxt under 3 procent?

Bolagsinvesteringar i Europa som redan varit små kan nu bli ännu trögare i avvaktan på klarhet. Uppgången i råvarupriser kan möta motstånd på grund av starkare dollar och global tillväxtoro. Bankaktier i Europa rasar och det finns en stor oro för Sydeuropa, inte minst Italien.

Som en konsekvent av det förändrade läget sänker vi aktievikten. Vi har tidigare kommunicerat tron på en sidledes börs och mer volatil miljö – vilken har stämt. Efter Brexit-beskedet tror vi börsen kan testa sina lägstanivåer från februari 2016 och att sommaren blir svag och stökig. Vi har svårt att se vad som ska lyfta börsen under sommaren annat än aggressiva centralbanksageranden som markanden tror på, eller bättre makro och vinster. Världen kommer dock inte att tvärstanna då Brexit är analyserat och centralbankerna står redo att vidta åtgärder. Därför tror vi inte på ett börsscenario som liknar 2008/09, utan snarare något i stil med Greklandskrisen 2011. 

Vid oro gynnas dollarn och guldet. Likviditet i portföljen är inte heller dumt – för i ”kriser” skapas många bra köplägen.