”Teleoperatörer intressant aktieval”

Centralbankerna är åter i fokus med mer hökaktiga besked än väntat. Börssentimentet är svagt och risken för nedjusteringar av vinstprognoser fortsätter vara motvind för marknaden. Den långa trenden i OMXS30 är fallande enligt den tekniska analysen.

Börserna vände åter nedåt i förra veckan, med extra utförsåkning under fredagen. Fed-chefen Jerome Powells tal på centralbankskonferensen Jackson Hole satte åter fart på räntespekulationerna. Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 noterade en nedgång på 1,6 procent i fredags och med hela 4 procent förra veckan. Ingen aktie i OMXS30 noterade en ny 200-dagars högsta medan 13 noterade en ny 200-dagars lägsta, framförallt bland konsumentrelaterade bolag som BHG, Boozt, Dometic och H&M.

Enligt Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg levererade Jerome Powell ett mer hökaktigt besked än väntat i Jackson Hole i fredags. Marknaden har under slutet på sommaren börjat förvänta sig att de åtstramande åtgärderna från Fed ska lätta nästa år, inklusive inleda räntesänkningar under 2023. Den förhoppningen byttes till besvikelse för börsoptimisterna under fredagseftermiddagen.

– Slutsatsen är investerare ska räkna med högre räntor under en längre period. Räntenivån behöver nödvändigtvis inte bli högre än tidigare förväntat men de kommer ligga kvar på de högre nivåerna en längre period.

Storleken på nästa räntehöjning i USA kan fredagens jobbdata ge fler ledtrådar kring. En för stark arbetsmarknad riskerar negativa börsreaktioner då sannolikheten ökar för att Fed höjer räntan kraftigt vid nästa räntemöte. Just nu prisar marknaden in drygt 70 procent sannolikhet för en ny 75 punktershöjning i september. Europa utmanas allt mer av den eskalerande energikrisen som ökar risken för galopperande och ihållande inflation, som riskerar resultera i snabbare och större räntehöjningar från ECB än förväntat.

Hur skulle du beskriva börssentimentet just nu?

– Det har svängt över till ett mer negativt läge igen efter sommarens optimism. Fokus kommer riktas mot inflation och utvecklingen på arbetsmarknaden, för att försöka spå centralbankernas framtida agerande.

Facit för Stockholmsbörsen (OMXSPI) under 2022 är dystert – hur mycket sämre kan det bli?

– 26 procent ned är en stor rörelse och mycket är diskonterat. Men samtidigt har den amerikanska börsen fortfarande långt kvar ned till sin botten från i början av sommaren. Det gör att jag tycker det är för tidigt att tro att det inte kan bli sämre innan det blir bättre. Jag tror att nedrevideringar av de förväntade bolagsvinsterna kommer fortsätta vara en motvind för marknaden.

De skenande energipriserna i Europa utgör ett stort hot mot konjunkturen. El- och gaspriserna slår nya rekord, men dämpades något under måndagen då Tyskland rapporterade mer välfyllda gaslager än väntat. Oljepriset går dock mot strömmen och stiger på måndagen. Såväl efterfrågan som utbud präglas av en extra stor osäkerhet i nuläget, med förra veckans besked som stöd, där flera länder inom Opec+ kan tänka sig att justera ned utbudet kortsiktigt om så krävs.

Hur bör en aktieportfölj se ut i nuläget?

– Exponeringen bör fortsatt vara mot bolag med rimliga värderingar, god direktavkastning och mindre osäkerhet kring framtida vinster. Teleoperatörerna är en sektor som passar in på den beskrivningen, säger Karl Hedberg.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Hållpunkter i veckan

Intressanta börshändelser i veckan är Sandviks avknoppning Alleima (tidigare affärsområdet Sandvik Materials Technology) som börjar handlas på onsdag. Medicinteknikbolaget Bonesupport håller kapitalmarknadsdag på torsdag. Aktien rusade i maj på marknadsgodkännande i USA. Ett annat medicinteknikbolag, Sectra, rapporterar på fredag.

Allt fokus är åter på inflationen och centralbankernas agerande. Jobbstatistiken i USA för augusti på fredag är därför veckans viktigaste siffra. Europa brottas med en eskalerande energikris. Onsdagens inflationssiffra för EMU-området ger besked om hur mycket energikrisen eldar på inflationen och kan därmed ge ytterligare pusselbitar för hur ECB agerar på räntemötet i september.

För svensk räkning är tisdagens konjunkturbarometer från KI samt torsdagens inköpschefsindex de viktigaste pusselbitarna för att försöka förstå hur Riksbanken räntebesked den 20 september kan tänkas bli. Ytterligare ledtrådar hittas även i några av de tal som några av Riksbankens direktionsmedlemmar håller under veckan. Huvudnumret är torsdagens tal av Stefan Ingves. 

Läs veckans agenda

Aktiecase

Säkerhetsbolaget Securitas befinner sig i en intressant transformeringsfas med en förflyttning från traditionella bevakningsuppdrag till digitala säkerhetslösningar, med högre marginal och tillväxt. Storförvärvet av amerikanska Stanley Security ska ses i det ljuset. Den operativa trenden i Securitas är positiv och säkerhetsjätten har visat en överraskande god motståndskraft i en allt tuffare inflationsmiljö.

Aktien handlas dock med en omotiverat stor förtroenderabatt, vilket har skapat ett attraktivt köpläge. Dagens P/E 8x på vår prognos för 2022 ska jämföras med historiska femårssnittet kring P/E 15x. Vår riktkurs 115 SEK baseras dock på en EV/EBITA-multipel på 9,5x Securitas verksamhet kombinerat med 12x för Stanley Security. Utöver kurspotentialen stöttar en direktavkastning på nästan 5 procent.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Den långa trenden i storbolagsindexet OMXS30 är fallande och det finns tre anledningar till detta:

1) Index har sedan toppen i början på januari bildat stegvis lägre toppar och bottnar. 

2) Index befinner sig under 200-dagars medeltal som dessutom pekar ned.

3) I en bear market rör sig RSI mellan cirka 20- och 60-nivån. I diagrammet nedan ser vi att indikatorn fortfarande befinner sig i en bear market-fas.   

Trots uppgången under sommaren har vi alltså inga signaler, eller indikationer, på att bear-marknaden är över. För att ändra uppfattning vill vi se att en eller flera av ovan nämnda variabler bryter det negativa mönstret.  

I det kortsiktiga perspektivet har OMXS30 ett viktigt stödområde vid cirka 1 960/1 975. Under fredagen stängde index strax under 1 960. Att index inte rekylerade upp längre tid än knappt två dagar och bara steg 1,8 procent från detta starka stödområde är naturligtvis ett svaghetstecken. Nästa stöd möter vid cirka 1 935 och därefter siktar vi på en nedgång mot 1 840/1 860-området. 

Relaterade artiklar

Siffrorna som styr börsveckan
Börskommentar

Siffrorna som styr börsveckan

I veckan redovisas ett par viktiga makrosiffror i USA som lär styra börsutvecklingen på kort...