”Utnyttja rekylerna för att sälja på styrka och öka kassan”

Börserna fortsätter att pressas av höga inflationssiffror och ser inga tecken på avtagande inflationstakt. Centralbankerna är hökaktiga och stramar åt, vilket oroar investerare som ser allt större risk för en tydlig avmattning i konjunkturen. Fortsätt sälj på styrka.

Börssentimentet är svagt och investerarna fortsätter att dominera på säljsidan, såväl i Sverige som i Europa och USA. Efter den amerikanska centralbankens väntade räntebesked i onsdags med en höjning på 75 punkter, blev reaktionen rejält besk på torsdagen. Det bidrog till att såväl Stockholmsbörsen som S&P 500 föll 6 procent i förra veckan, samt att Nasdaq och europeiska Stox 600 tappade  5 procent.

– Räkna med att vi har en fortsatt volatil börs framför oss. Vi går nu in i en osäkerhetsperiod, det vill säga inför rapportperioden som inleds om några veckor. Avgörande blir bolagens omtalade pricing power. Hittills har en stark efterfrågan kompenserat för prisuppgångar på olika insatsvaror. Om efterfråga nu börjar mattas av, kommer högre kostnader börja pressa lönsamheten, och då behöver vinstestimaten sannolikt justeras ned, säger Karl Hedberg, aktiechef Carnegie Private Banking i det senaste avsnittet av podden ”Investera & Agera.

Den amerikanska långräntan (10 år) var uppe på 3,50 procent i förra veckan, men har sjunkit tillbaka och noteras kring 3,23 procent måndag eftermiddag. Centralbankernas agerande och den kraftiga ränteuppgången har på kort sikt skrämt upp börserna att centralbankernas kamp mot inflationen i allt högre utsträckning riskerar bromsa in konjunkturen rejält och därmed öka risken för recession. Den ökade konjunkturoron satte även till slut sina spår i oljepriset (Brent), som föll brant från 120 dollar per fat till 113 dollar i fredags. Oljepriset har fram till nu hållit emot bra i nedgången.

– Allt fler prisar in en recession, i år eller nästa år. Det är sällan en bra period för börserna. Men i det korta perspektivet finns dock ett positivt scenario om inflationssiffrorna tappar fart. Då kommer ränteförväntningarna justeras ned och ge kortsiktig lättnad på börsen, säger Karl Hedberg, som också påpekar att det inte är att förväxla med en långsiktig vändning på börsen.

Hur bör man agera i dagsläget?

– Försök utnyttja upprekylerna för att sälja på styrka och öka kassan. Om vi får perioder med stark börs , så kan man med fördel se över innehaven i portföljen. Lätta på innehav som man inte tror kommer var stabila under kommande kvartal. Se till att ha balans mellan sektorer och rätt bolag, ta tillfället i akt och växla till andra bolag, säger Karl Hedberg.

Vilken typ av bolag är intressanta?

– Det är fördel för lägre värderade bolag, sannolikt med hög direktavkastning som kommer vara en allt viktigare del av totalavkastningen. Jag tycker man ska leta bolag med i en positiv vinstrevideringstrend, även om det är svårt att i nuläget hitta dessa bolag. Fokusera på bolag som står inför små negativa vinstrevideringar istället för de som står inför stora. Exempelvis sektorerna bank och läkemedel bör klara sig bra på den punkten. Om ränteuppgången börjar planar ut bör man leta selektivt bland tillväxtbolag och i fastighetssektorn.  De aktierna har kommit ned kraftigt och bör gynnas ordentligt när räntenivån planar ut, säger Karl Hedberg.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Hållpunkter i veckan

En något tunnare makrovecka väntar. USA-börserna är stängda måndag och börserna i Sverige samt Norge håller stängt på fredag. Huvudnumret i veckan är eventuella konjunktursignaler i torsdagens preliminära inköpschefsindex för Eurozonen, USA och Storbritannien. Indexet har hållit sig på en relativt hög nivå och frågan är hur länge företagen kan hålla emot.

Intressant statistik för Sverige är dels onsdagens arbetslöshet (AKU) och bopriser (Valueguard), men även Konjunkturinstitutets rapport om konjunkturläge på tisdag.

Kapitalmarknadsdagarna fortsätter även denna vecka med ventilationsbolaget Lindab på måndag eftermiddag. På tisdag berättar MTG om hur de ska använda likviden från avyttringen av ESL Gaming tidigare i år samt återföra minst 40 procent till aktieägarna i MTG. Huvudnumret är Volvo på onsdag: hur ser lastbilsmarknaden ut just nu och hur är utsikterna framåt?

Läs veckans agenda

Aktiecase

I tider av börsoro är värdebolag ett bra inslag i portföljen. Telekomoperatören Tele2 är ett sådant exempel. Kommunikationstjänster är nästan konjunkturokänsliga, tillväxten är visserligen låg och ensiffrig men lönsamheten är robust. Kvartal efter kvartal levererar den Kinnevikägda operatören stabila kassaflöden och en hög direktavkastning, i nuläget nästan 9 procent. Tele2 är helt enkelt en bra aktie att äga för investerare som vill ha en stabil avkastning.

Vi rekommenderar Köp med riktkursen 150 SEK, motsvarande en uppsida på drygt 30 procent. Tele2 är verksam på mer attraktiva marknader jämfört med de flesta jämförbara europeiska teleoperatörer. Dessutom har visibiliteten för Tele2:s framtida kassaflöde förbättrats, vilket motiverar att aktien bör handlas till en lägre FCF-yield än genomsnittet av sina europeiska kollegor.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

OMXS30 noterar stegvis lägre toppar och bottnar samtidigt som 20-veckors medeltal noteras under 50-veckors och båda pekar ned, det vill säga vi kan således konstatera att index noteras i en nedåtgående trend. Under förra veckan stängde index dessutom under stödet vid 1 900-nivån och nästa stöd möter nu vid cirka 1 840/1 860 följt av 1 700-området. 

Så länge vi har ett mönster som visar att Stockholmsbörsen noteras i nedtrend navigerar vi efter en fortsatt nedgång som huvudscenario. Naturligtvis kan, och bör, vi få kortsiktiga motrörelser i denna nedtrend så låt oss titta på hur det ser ut även i det kortsiktiga perspektivet. 

På kort sikt är ”gummisnodden” naturligtvis hårt spänd på nedsidan då index har bildat 10 röda staplar i följd och under samma period gått ned 9,2 procent. Vi ser också att index noteras långt under medeltalen och att detta självklart kan föranleda en kortsiktig rekyl, eller jämviktspendling, upp mot medeltalen igen. Men så länge index inte bryter mönstret med stegvis lägre toppar och bottnar är huvudscenariot negativt. 

Relaterade artiklar