Svenska småbolag försiktigt positiva

Carnegies index över svenska småbolagssentimentet visar fortsatt stabilitet och noteras betydligt över noteringarna från i höstas. Indexet följer således samma trend som andra sentimentsindex visat för det första kvartalet. En positiv faktor var efterfrågesituationen.

Ungefär varannan månad genomför Carnegie Analys en undersökning bland svenska småbolags VD:ar eller deras ekonomichefer och frågar hur de ser på framtiden i ett kortsiktigt perspektiv (kommande 3 månader). Frågorna omfattar de tre områdena efterfråga, priser och kostnader och det sammalagda svaret ger en siffra på mellan 0-100 där 50 indikerar en oförändrad situation (precis som amerikanska ISM-index som mäter inköpschefernas framåtblickande syn).

Den helt färska aprilsiffran uppgick till 51, vilket var samma resultat som i februari. Det är dock på samma nivåer som i april 2012 och en betydlig förbättring från indexnivåerna runt 40 som vi hade under hösten 2012. Efterfrågekomponenten förbättrades i aprilmätningen, vilket är positivt, medan pris- och kostnadsutvecklingskomponenterna föll sedan förra mätningen. Den förbättring som småbolagen sett sedan i höstas följer samma mönster som vi sett i andra sentimentsindikatorer såsom Swedbanks PMI (inköpschefsindex) och statliga KI-barometern. Nedan ses sentimentindexet relativt börsindexet CSX, Carnegies småbolagsindex.