Hög direktavkastning och attraktiv värdering

Efter det överdrivna kursraset i år lockar byggjätten med en historiskt låg värdering och en hög uthållig direktavkastning på över 6 procent. Aktiemarknaden har en överdriven oro kring hur byggbolaget hanterar lönsamheten i en sämre konjunktur. Dagens värdering ger implicit ett negativt värde på byggverksamheten, vilket ger ett attraktivt värderingsstöd.
Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Skanska – Hög direktavkastning och attraktiv värdering (Köp, riktkurs 270 SEK)

  • Stark marknadsposition med en stabil operationell utveckling
  • Lönsamheten inom byggverksamheten nära finansiella målet
  • Projektutveckling skapar diversifiering
  • Viss oro kring dämpad aktivitet bostadsmarknaden och kommersiell fastighetsutveckling
  • Stark balansräkning och stabila kassaflöden
  • Hög direktavkastning på drygt 6 procent
  • Attraktivt värderad med EV/EBIT 5,8x och P/E 9,3x på vår prognos för 2022
  • Köp med riktkursen 270 SEK per aktie

En stökig börs har präglat 2022 så här långt. Storbolagsindexet OMXS30 har fallit 20 procent och många bolag har drabbats av ganska rejäla kursnedgångar. Vissa bolag har dock fallit oförtjänt mycket under turbulensen. Byggbolaget Skanska är ett sådant, som tappat hela 30 procent sedan årsskiftet. Vi anser dock att kursnedgången är en överreaktion. Byggjätten lockar med en låg värdering, stabil verksamhet och en hög uthållig direktavkastning.

Skanskas rapport för det första kvartalet var stabil med såväl högre omsättning som rörelseresultat än förväntat, samt men en rekordhög orderstock. Kvartalsrapporten blev den 14:e i rad utan projektnedskrivningar. Aktiemarknaden tog dock fasta på en marginellt lägre byggmarginal i Skanskas största segment och negativa utsikter för bostadsmarknaden. Skanska bedömer att bostadsmarknaden dämpas av ökade priser på energi och konsumtionsvaror samt stigande räntenivåer. Med det nuvarande negativa tolkningsföreträdet på börsen, tappade aktien hela 10 procent på rapporten.

Kursnedgången är dock överdriven. Skanska är ett väldiversifierat bolag med olika verksamhetsgrenar på många geografiska marknader. Byggjätten kombinerar byggverksamhet med kommersiell fastighetsutveckling, det vill säga man bygga både åt andra och i egen regi. Ytterligare ett intäktsben är bostadsutveckling, där Skanska främst utvecklar bostadsrätter i Sverige och övriga Norden. USA och Norden utgör vardera drygt 40 procent av omsättningen, där övriga Europa utgör den resterande delen.

Den stora bulken intäktsmässigt är byggverksamheten som utgjorde 83 procent av intäkterna de senaste tolv månaderna. Segmentet bidrog dock bara med halva rörelseresultatet under samma period, givet låga marginaler jämfört med övriga segment. Skanska byggmarginal (rörelsemarginal inom byggverksamheten) har dock förbättrats stadigt de senaste åren och är nu endast tiondelar under det finansiella målet om 3,5 procent.

Skanskas historiska paradgren är dock kommersiell fastighetsutveckling, det vill säga där byggbolaget projekterar och bygger kontorsfastigheter som sedan säljs. Lönsamhetsmässigt bidrog segmentet med 30 procent av rörelseresultatet de senaste tolv månaderna. Det återstående rörelsesegmentet är bostadsutveckling, som bidrog med motsvarande 20 procent av rörelseresultatet. Det nybildade segment förvaltningsfastigheter har inte hunnit bidra ännu.

Sammantaget är Skanska i god form med en stark marknadsposition och med byggmarginalen nära det finansiella målet. Addera vinsterna från den kommersiella fastighets- och bostadsutvecklingen, även om det finns en viss oro kring en förväntad dämpad aktivitetsnivå på bostadsmarknaden och inom kommersiell fastighetsutveckling.

Det är dock redan diskonterat i den låga värderingen. På vår prognos för 2022 värderas aktien till EV/EBIT 5,8x och P/E 9,3x, vilket är attraktivt och på historiskt låga nivåer. En summering av tillgångarna på balansräkningen inklusive nettokassan på 43 SEK per aktie men exklusive byggverksamheten, motiverar cirka 200 SEK. Givet dagens aktiekurs på 164 SEK värderas alltså byggverksamheten till ett negativt värde. Direktavkastningen motsvarar drygt 6 procent i dagsläget, vilket är en uthållig nivå givet den stora nettokassan. Vi rekommenderar Köp med riktkurs 270 SEK.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ kostnadsfritt

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 4 maj kl. 15:51.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Plocka upp vinnaren på energibesparingar
Veckans aktiecase

Plocka upp vinnaren på energibesparingar

Ventilationsbolaget har genomgått en framgångsrik transformering med renodling och en väsentligt förbättrad lönsamhet. Trots en...