Nu inför EU nya arvsregler

ny arvsforordningPENGARNA. Om ett par veckor träder EU:s nya arvsförordning i kraft. Alla personer med någon form av internationell anknytning bör nu se över testamenten och andra familjerättsliga dokument, skriver Carnegie Privatbanks familjerättsjurist Susanne Forsman.

Den 17 augusti i år börjar den nya europeiska arvsförordningen tillämpas av medlemsländerna. Alla personer som har någon form av internationell anknytning bör nu se över testamenten och andra familjerättsliga dokument.

Förordningen är ett försök att förenkla för alla EU-medborgare som lever och/eller har tillgångar i ett annat land än medborgarskapslandet. Tanken är att det ska fungera att upprätta ett testamente i Sverige på svenska och med föreskrifter om att svensk arvslagstiftning ska tillämpas på arvet. Detta ska sedan när det blir aktuellt ligga till grund för ett så kallat europeiskt arvsintyg som talar om hur tillgångarna i till exempel Portugal ska fördelas. Huruvida de nya reglerna verkligen blir en förenkling i praktiken återstår att se. Vi lär återkomma till frågan när vi får några praktiska exempel.

För den som är gift eller sambo gäller det också att fundera över hur svenska äktenskapsförord och samboavtal står sig utomlands. På det området finns ännu ingen gemensam EU-lagstiftning, men de svenska internationella reglerna gör det möjligt att avtala om tillämplig lag även här. Det är alltså alltid viktigt att ta reda på vilka regler som gäller i det andra landet och vad de olika lagstiftningarna innebär för just dig.

En annan sak som jag får många frågor om och som jag tror att det råder viss förvirring kring är förhållandet mellan rätten till arv och arvsskatt. De flesta känner till att vi inte längre har någon arvsskatt i Sverige och tror då att om svensk lag gäller på arvet så kan det inte bli fråga om arvsskatt heller. Portugal har inte heller någon arvsskatt medan både Frankrike och Spanien har den kvar. Det innebär att den som ärver en fastighet i Spanien måste betala arvsskatt för den oavsett om själva arvet ska fördelas enligt svensk eller spansk lag. Ibland kan skattesatserna bli olika beroende på om den avlidne hade hemvist i det aktuella landet eller inte. Sverige har dubbelbeskattningsavtalavseende arvs- ochgåvoskatt med många länder och avtalen har inte sagts upp trots att vi slopat dessa skatter. Frågan om var arvingarna ska betala arvsskatt i internationella situationer ska därför fortfarande prövas enligt dubbelbeskattningsavtalen vilket i vissa fall kan leda till ett större skatteuttag i det andra landet.

 

Arvgrafik