Blir världen mindre global?

Världshandeln bromsar in, handelskonflikten mellan USA och Kina trappas upp. Vi fortsätter att undervikta aktier men adderar två nya temainvesteringar. Det menar Brian Cordischi, investeringschef på Carnegie Private Banking. 

Denna text är hämtad från vår senaste strategirapport: Köra offroad. Du som kund kan läsa rapporten kan du läsa i sin helhet här. 

Aldrig tidigare, under mina 35 år i marknaden, har jag varit med om en så dramatisk börsvändning som den vi nu sett. När aktier faller 20 procent brukar det ta några månader och krävas stora centralbanksstimulanser innan börsen vänder upp – inte minst om den ska ta tillbaka hela tappet. Denna gång var annorlunda: Fed signalerade att räntehöjningarna var över och att minskningen av balansräkningen avslutas tidigare än beräknat, men någon räntesänkning har vi inte fått. Kina gjorde massiva stimulanser under första kvartalet, både via statskassan och genom ökad kreditgivning. Trots detta blir den globala tillväxten sannolikt lägre i år än föregående år.

Världshandeln har ökat med 3 procent per år de senaste åren, men nu minskar den, och det innan USA in­förde nya tullar och trappade upp handelskonflikten med Kina. Vanligtvis är båda sidor förlorare i ett handelskrig och när världens två ekonomiska stormakter stångas är det en risk för hela världsekonomin. Kampen mellan USA och Kina sträcker sig långt förbi enbart ekono­miska frågeställningar och har en avgörande ideologisk dimension. Efter första kvartalets bättre tillväxtdata och stigande börser verkar båda sidor mindre villiga att kompromissa i strategiska frågor. En nyckelfråga är hur länge den globala tillväxten kan hålla uppe då Brexit-för­seningar och amerikansk merkantilism redan börjat tynga investeringar och handel, men också lyft lagernivåer. Ett utdraget dödläge kommer att störa globala leveranskedjor och riskerar att dämpa hushållens och företagens opti­mism ytterligare, särskilt i Europa, och Sverige, som är mycket mer exportberoende ekonomier än vad USA och Kina är. Och vart utvecklas EU? Populismen frodas och personalbyten på en rad nyckelposter ska kohandlas fram.

Trots att vinstprognoserna globalt för 2019 har sänkts kraftigt i år så har börserna stigit. Förbryllande låg infla­tion har gjort de flesta centralbanker mer bekväma med de historiskt låga räntenivåerna – så TINA (There Is No Alternative till aktier) har fortsatt att ge börsstöd. Att försöka pricka börstoppar är sällan givande, men man ska vara vaksam på vanligt förekommande varningssignaler. Företagsaffärerna är många. Allt oftare används uttrycket FOMO (Fear Of Missing Out). Dessutom ser vi hur stora, icke vinstgivande bolag nu börsnoteras på värderingar i nivå med it-bubblan. Både Lyft och Uber har fallit två­siffriga procent sedan de noterades nu under våren.

Vi är inte beredda att ta mer risk i denna miljö, utan fortsätter att undervikta aktier. Vi adderar ett nytt instru­ment och en ny strategi till portföljen: Coco-obligationer och Framtidens läkemedel (genterapi).

Ta kontakt med din rådgivare för frågor om din portfölj.