Inflationstrycket ökar

Färska inflationssiffror från både USA och Sverige de senaste dagarna. Helena Haraldsson, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking, summerar vad som har hänt och vad vår bedömning är framåt.

Hur ser inflationstrycket ut? Det underliggande inflationstrycket stiger – uppgången är bred.

  • USA: Totalt var konsumentprisinflationen upp 8,3 procent – lite lägre än 8,5 procent i mars, men högre än väntat. Exkluderas de volatila mat- och energipriserna så var kärninflationen 6,2 procent och den underliggande månadsökningen 0,6 procent. Särskilt oroande är att tjänsteinflationen ökar stadigt, liksom boendekostnaderna.
  • Sverige: Inflationen (KPIF) steg ytterligare, och mer än förväntat, till 6,4 procent – den högsta nivån sedan 1991. Många varugrupper visar stora prisökningar, men särskilt matpriser som kött och grönsaker. Exklusive energipriserna steg inflationstakten till 4,5 procent och månadsuppgången var hela 0,9 procent.

Vad är vår bedömning? Inflationstrycket visar inga tecken på att avta vilket innebär att centralbanker måst fortsätta att strama åt. Därmed ökar risken för ännu högre obligationsräntor och kraftigare inbromsning i ekonomisk aktivitet. I Sverige ser vi ju redan hur consumer confidence och hushållens förväntan på bostadspriser fallit markant.

Svenska räntebanan prisar nu in räntehöjningar om ytterligare cirka 100 punkter till 1,30 om sex månader (de höjde nyligen från noll till 0,25 procent). Då Riksbanken har tre ordinariemöten – den 30 juni, den 20 september och den 24 november till i år  – blir det sannolik någon eller några 50 punktershöjningar, särskilt efter dagens hög inflationssiffra är risken att de höjer mer.

Investeringar för en

orolig inflationsmiljö

Beställ din provportfölj

Författare

Helena
Haraldsson

Makrostrateg

Relaterade artiklar

Nedstängning smärtar
Makro

Nedstängning smärtar

Kinas ekonomi bromsade in kraftigt i april. Samtidigt uppges flaskhalsarna i Shanghairegionens hamnar lättat markant...

Riksbanken höjer räntan
Makro

Riksbanken höjer räntan

I torsdags höjde Riksbanken räntan från noll till 0,25 procent och kommer strama åt likviditeten...