Brexit, riskerna och finansmarknaderna

Carnegie Privatbanks omvärldsstrateg Henrik von Sydow medverkar i Ekonomi- och Finansnyheterna i ett studiosamtal om Storbritanniens folkomröstning om medlemskapet i EU. Vad finns för möjliga scenarios framåt och vilka blir konsekvenserna?

 Du hittar inslaget med Henrik von Sydow här.