Brexit-professorn: ”Risken för no deal är 30 %”

Brexit, villkoren för britternas utträde ur EU, beskrivs ibland som världens mest komplexa förhandlingar. Med ett halvår kvar till britterna ska lämna går vi mot verkliga ödesdatum i förhandlingarna. Erik Lagerlöf, adjunkterande professor på Handelshögskolan och verksam på advokatfirman Vinge, säger i Omvärldspodden att investerare måste planera för att Brexit blir av den 29 mars nästa år.

Förhandlingsläget är komplext, vart står vi nu?
– Förenklat så består Brexit av tre delar och olika avtal; 1) utträdesavtal, 2) en övergångsperiod 3) ett avtal om framtida relationer. Just nu är det fortfarande fokus om del ett, d.v.s. utträdesavtalet säger Erik Lagerlöf (på bilden till höger).

Vilken är den stora frågan just nu?
– Den stora stötestenen  är hur parterna ska lösa den svåra frågan om en gräns mellan Irland och Nordirland. EU har lagt ett förslag om att Nordirland ska bli kvar som en del av den inre marknaden medan övriga Storbritannien skärs av. Från EU:s håll ser man att gränsen skulle läggas i havet mellan Nordirland och övriga Storbritannien. Något som Storbritannien finner helt oacceptabel då det skulle dela upp Storbritannien som ett sätt som man inte vill. De vill istället ha gränsen mellan Irland och Nordirland menar Erik Lagerlöf.

Vilka ödesdatum framåt bli avgörande?
– Det kommer troligtvis bli ett extrainsatt EU-toppmöte 17-18 november där man ska försöka hitta en lösning på utträdesavtalet, framförallt på frågan om Nordirland. Den 13-14 december är det ett EU-toppmöte, vilket blir sista chansen för året att hamra igenom ett utträdesavtal. I januari/februari så måste brittiska parlamentet rösta för eller emot ett utträdesavtal. Därefter, fram till 29 mars så måste både EU och Storbritannien godkänna ett eventuellt utträdesavtal för att det ska kunna träda i kraft. 
 

Ska investerare utgå från att Brexit blir av den 29 mars nästa år?
– Ja, det ska man göra. Man måste planera och förbereda med utgångspunkt att Brexit blir av. Om det skulle bli ett ”no deal”- scenario skulle det vara en katastrof, inte minst för Storbritannien men också för EU inklusive Sverige, som skulle få enorma konsekvenser både på kort och på lång sikt. Risken för en oordnad Brexit utan avtal har ökat och uppskattas till 30 % säger Erik Lagerlöf.

Lyssna gärna på hela samtalet i Omvärldspodden här: