”Bra IPO-pipe för 2018”

För tredje året i rad summerar antalet Carnegie-rådgivna nyintroduktioner i Stockholm till 14 stycken. Bra pipeline och stort kundintresse borgar för fortsatt starkt flöde 2018.

Den pågående IPO-cykeln har nu tre år på nacken. Carnegie har under 2017 tagit 14 nya bolag till börsen i Stockholm, bland annat Munters, Medicover, Boozt, Ambea och Handicare (se fullständig lista nedan).  

Och klimatet ser fortsatt robust ut, trots en något mer avvakande marknad under årets sista månader, menar David Karlsson, chef för aktiemäkleriet på Carnegie Private Banking. 

– Just nu jobbar vi med en rad intro­duktioner som planeras till 2018. Vi ser inga tecken på avmattning, utan tvärtom en oförändrat hög aktivitet med något fler transaktioner. Dessutom är spridning större, både mellan stora och små bolag som vill till börsen och geografiskt mellan de nordiska länderna, säger David Karlsson.

Hur är intresset från investerare?

– Vi noterar ett stort intresse från våra kunder. Dels ser man vär­deringarna i introduktionerna som fördelaktiga. Dels finns det nu en mycket stark historik från de senaste tre årens IPO-cykel.

Vad kan hota utvecklingen?
– Med en volatil börs blir noterings­klimatet förstås mindre gynnsamt. En ny aktie kan i det läget upp­levas som mer riskfylld, då den har kortare historik och initi­alt mer begränsad likviditet. Dessutom är de nya börsbola­gen ofta mindre eller medelstora och uppfattas som mer vo­latila och missgynnas om investe­rare viktar om till stora bolag.