Nästa drivkraft för börsuppgång

Den goda riskaptiten består. Nästa veckas amerikanska inflationssiffror och räntebesked kan ge ny färdriktning för börserna. Fortsatt risk för nedjusterade vinstprognoser nästa år, men Kina nytt potentiellt draglok på marknaderna.

Det positiva börshumöret består och även november blev en stark börsmånad med en uppgång på 7 procent för Stockholmsbörsen. Uppgången var bred internationellt där europaindex steg 8 procent och amerikanska S&P 500 cirka 6 procent. Bäst utveckling i november hade tillväxtmarknader som steg 11 procent.

– Börssentimentet är starkt. Det är tydligt att det är ett positivt tolkningsföreträde nu igen. Många investerare upplever att risken finns på uppsidan och vill inte missa återhämtningen när den kommer, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Marknaden är tydligt räntestyrd just nu och har prisat in fortsatt fallande inflationssiffror och därmed mindre hökaktiga centralbanker. Riskaptiten kan mycket väl bestå en bit in i nästa år om nästa veckas amerikanska inflationsstatistik (presenteras den 13 december) och centralbanksbesked (räntemöte den 14 december) inte överraskar negativt.

– Skulle inflationen komma in betydligt högre än förväntat och ta ut förra månadens positiva avvikelse så är sannolikt börsoptimismen tillfälligt över för denna gång. Det är dock ett fullt tänkbart scenario att inflationen kommer in som förväntat och att Fed väljer att ta det lite lugnare med räntehöjningar en tid för att se effekten av de genomförda höjningarna.  Då är det inte osannolikt att vi bryter de tekniska motståndsnivåerna och att det triggar nya köpvolymer som driver upp marknaden en bit ytterligare in mot nästa rapportsäsong. Risken att vi kommer se fallande bolagsvinster och nedjusterade vinstprognoser finns fortfarande kvar men kan då förskjutas längre in i nästa år.

Allt tätare rapporter om att Kina svänger om i sin covid-strategi har fått upp farten även på de kinesiska börserna den senaste veckan och lyft börserna med drygt 8 procent. Inte minst efter uppgifterna i helgen, om att pendlare i Shenzen och Shanghai nu slipper ta PCR-test och att en del invånare i Peking slipper isolera sig i karantäncenter. De nya slopade kraven lyfte breda Kina-index med 4,5 procent och Hongkongs tech-index med hela 9 procent på måndagen.

Kan Kina bli dragloket på marknaderna under 2023?

– Ett återöppnande av Kina skulle kunna vara nästa positiva faktor i börsnarrativet, efter peak inflation och närmandet av en räntetopp, som börsoptimister kan ta fasta på. Jag tror dock inte det är tillräckligt för att väga upp för motvinden av en sannolikt kommande recession med fallande vinstprognoser. Jag tror därför det är osannolikt att vi har påbörjat den långa vändningen redan nu och jag ser detta fortfarande som ett björnmarknadsrally. Osäkerheten om hur länge det kommer pågå och var det toppar har dock ökat senaste tiden.

Vilka potentiella vinnare ser du vid ett kinesiskt återöppnande?

– Ett återöppnande av Kina kommer inte väga upp för en sämre konjunktur i Europa och USA som helhet men för enskilda bolag och sektorer kan det ge större effekt. En sektor som kommer gynnas är hälsovårdssektorn som drabbats negativt av att det är svårt att bedriva verksamhet gentemot det kinesiska sjukvårdssystemet under perioder av nedstängningar. Där bör vi se betydande lättnader i verksamheten och i spåren av det en förbättrad försäljning. I övrigt är det mer bolagsspecifikt där industribolag med produktion i landet kommer se förbättringar när produktionsstörningar minskar. Där hittar vi till exempel fordonstillverkare och deras underleverantörer, säger Karl Hedberg.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Hållpunkter i veckan

Kapitalmarknadsdagarna fortsätter i oförtruten takt. På tisdag är det dags för Swedbank, på onsdag Beijer Electronics och på torsdag är det dags för tre bolag som kan ge potentiell information om hur industrikonjunkturen ser ut: SKF, Inwido och Munters. Prylkedjan Clas Ohlson rapporterar på onsdag och ventilationsbolaget Systemair på torsdag.

En lugn makrovecka väntar. Svensk makrostatistik bör dra åt sig en del intresse på onsdag med BNP-indikator, industriorder och hushållens konsumtion för oktober. Bostadspriserna har fallit i Sverige under 2022, och utvecklingen för november presenteras på torsdag. Ett antal Riksbankstal hålls under veckan.

Läs veckans agenda

Aktiecase

Det svenska läkemedelsforskningsbolaget Bioarctic har nått längre än någon annan tidigare har gjort inom utvecklingen av läkemedel för Alzheimers sjukdom. I september presenterade bolaget starka studieresultat från sin fas 3-studie som tydligt visar en positiv effekt från behandling med deras läkemedelskandidat Lecanemab.

Antalet personer med Alzheimers sjukdom uppgår uppskattningsvis till cirka 30 miljoner globalt. Det finns idag inget botemedel och de behandlingar som står till buds är endast symptomatiska. Bioarctics läkemedel har i studier tydligt visat att deras läkemedel kan bromsa och fördröja utvecklingen av sjukdomen. Marknaden för detta läkemedel är således mycket stor och beräknas fortsätta växa under de kommande åren. Vi räknar med att Bioarctics läkemedel efter ett godkännande kan nå upp mot 14 miljarder dollar i årlig försäljning inom ett antal år och därmed bli ett av världens mest sålda läkemedel.

Vi rekommenderar Köp med riktkursen 325 SEK baserat på en sum of the parts-värdering där majoriteten av värdet kommer från de framtida intäkterna från Lecanemab. Nyhetsflödet är intensivt det närmaste halvåret med flera viktiga kurstriggers. Vi uppskattar sannolikheten för ett godkännande av FDA i USA till 90 procent och ser denna händelse som en positiv faktor för aktiekursen inom en dryg månad (senast den 6 januari 2023).

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Den senaste har vi navigerat efter scenariot att OMXS30 noteras i en sekundär upptrend. I den upptrenden har index bildat en kortsiktig konsolidering mellan 2 054 och 2 120. Under torsdagens handel stängde index på 2 125 med en doji-stapel, det vill säga en stapel som representerar osäkerhet snarare än styrka. En köpsignal ska ju helst ske med en stor grön stapel för att illustrera optimism och köptryck. Vi fick ytterligare en tveksam stapel under fredagens handel men det positiva är att index trots allt noteras med en köpsignal som senaste signal.

För att vi ska få en mer tydlig köpsignal ur konsolideringen vill vi se en stark grön stapel med en stängning över fredagens högsta notering. Men även om utbrottet så här långt är otydligt och svagt så är det ändå positivt att index fortfarande noteras över 2 120 utan några signaler på att en topp har bildats. Nästa viktiga motstånd möter vid cirka 2 200. 

Om OMXS30 vänder ned in i konsolideringen med en stor röd stapel så skulle det vara en indikation på att uppgången från botten i slutet på september är på väg att tappa kraft. 

Relaterade artiklar