”Räntebärande tillgångar kan bli ett intressant alternativ igen”

Kortsiktigt har kinesisk viruspolitik accelererat konjunkturoron. Marknaden diskonterar i större utsträckning en lättad åtstramningspolitik från centralbankerna. Efter den stora ränterörelsen kan räntebärande tillgångar bli ett intressant placeringsalternativ igen.

Det positiva börssentimentet består och förra veckan läggs till handlingarna som ännu en vecka med uppgång på västvärldens börser sedan vändningen i oktober. Den svenska börsen steg med 1,8 procent, USA klättrade 1,5 procent och Europa stängde 2,2 procent högre. I Sverige höll Riksbanken hov och höjde räntan enligt förväntan med 75 punkter. Som placerare på Stockholmsbörsen är sällan Riksbankens agerande särskilt avgörande på kort sikt, men väl med stor påverkan för svensk konsumtion och bolån.

Viktigast är den amerikanska centralbanken Feds agerande, med fyra stora räntehöjningar på kort sikt. Den amerikanska korträntan (mätt som 2-årsränta) ligger kvar kring 4,5 procent sedan mitten av oktober. Under samma tidsperiod har dock den amerikanska långräntan, 10-årsräntan, fallit tillbaka från nivåer på drygt 4,2 procent till nuvarande nivå på 3,7 procent. Räntekurvan har tydligt inverterat, det vill säga korträntan är högre än långräntan, och ses ofta som ett tecken på kommande recession.

– Man brukar tala om att penningpolitiken har en eftersläpning på ungefär 9-12 månader.  Det finns tecken på att räntehöjningarna redan biter, inte minst på exempelvis husmarknaden i Sverige och USA. Vi ser det dock inte konsumtionen i USA, så det beror lite på var man befinner sig. Men rimligen måste Fed pausa snart för att se den totala effekten, säger Peter Nelson, chef för portföljförvaltningen på Carnegie Private Banking i det senaste poddavsnittet av Investera & Agera.

Det är därför stort fokus på nästa Fed-möte den 14 december då Fed kommer med nya prognoser. Protokollet från senaste räntemötet visade att ett recessionsscenario nu bedöms vara i stort sett lika sannolikt som deras basscenario med mjuklandning. Marknaden letar efter när Fed kan tänkas ta paus i sin penningpolitiska åtstramning och utvärdera effekten av hittills gjorda räntehöjningar.

Marknaden oroar sig alltså för en sämre konjunkturutveckling, inte minst kortsiktigt påeldat av Kinas svaga fastighetsmarknad samt viruspolitik som bakbinder konjunkturutvecklingen och pressar tillbaka oljepriset till samma nivåer som i början av året. Även färska konjunkturbarometrar från USA och Europa bekräftar ett svagare inflationstryck och en bestående risk för recession.

– De två viktigaste faktorerna som vi bevakar är inflation och konjunktur. Vad gäller inflationen kan vi nog blicka framåt mot lägre nivåer, men det är svårt att veta hur fort inflationen kommer falla tillbaka. Det kommer avgöra centralbankernas agerande. Konjunkturmässigt visar fortfarande USA styrketecken, såväl konsument som näringsliv mår ganska bra i USA. I Europa och Sverige går det ganska bra för företagen, om man inte är för konsumentnära i sin verksamhet. Jag skulle nog vilja påstå att inflationen som tema kortsiktigt har lagt sig lite grann, den stora frågan just nu är hur konjunkturen utvecklas, säger Peter Nelson.

Hur påverkar det förvaltningen?

– Vi har underviktat aktier sedan i april i år då vi drog ned vår riskexponering. Under hösten har vi letat efter läge att köpa aktier igen. Med tanke på att vi kortsiktigt sannolikt har en överköpt börs, så är det svårt med tajmingen. Det kanske inte är just nu man ska öka exponeringen, vi letar ett bättre läge att öka aktieexponeringen.

Vilka sektorer är bäst i den nuvarande börsmiljön?

– Energi och råvaror, som vi får exponering mot via utländska aktiemarknader. Kortsiktigt är dock den traditionella energisektorn överköpt, men förnybar energi tycker vi ser spännande ut. VI gillar även hälsovård. Där slipper man de konjunkturella svängningarna och sektorn har en fin underliggande trend.

Råd till investerare som vill reducera sin aktieexponering?

– Vi har talat om alternativa investeringar hela året, men nu börjar vi närma oss ett läge där räntebärande tillgångar kan bli ett alternativ igen. Det beror ju på att räntan har kommit upp, men att den stora ränterörelsen förmodligen redan är gjord. Det innebär att man kan få vettig avkastning på räntebärande tillgångar igen, säger Peter Nelson.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Hållpunkter i veckan

Några enstaka bolag visar upp räkenskaperna innevarande vecka: medicinteknikbolaget Raysearch på tisdag och det krisande flygbolaget SAS på onsdag. Kapitalmarknadsdagar hålls av verkstadsbolaget Alfa Laval och specialfettbolaget AAK på tisdag samt gaming-bolaget MTG och IT-konsulten Tietoevry på onsdag.

Inflationsutvecklingen är i fortsatt fokus på marknaden för att förstå ränteutvecklingen. Tysklands och Spaniens KPI presenteras på tisdag och övriga EMU-länder på onsdag. För svensk räkning är tisdagens statistik kring BNP-utveckling för tredje kvartalet och KI:s konjunkturbarometer högintressant. Inköpschefsindex för industrin presenteras på onsdag och torsdag. 

Huvudnumret är fredagens sysselsättningsstatistik för november i USA, där analytiker räknar med 200 000 fler sysselsatta (motsvarande siffra i oktober 261 000). Utfallet i jobbrapporten är viktig information för Fed och vilken åtstramningstakt som kan väntas framöver. En svagare jobbsiffra tolkas sannolikt positivt av marknaden, givet större sannolikhet för en lugnare räntehöjningstakt. Feds Beige Book presenteras på onsdag.

Läs veckans agenda

Aktiecase

Teknikkonsulten Afry har haft en svag kursutveckling det senaste året. En viss press på lönsamheten skymmer dock den fina organiska tillväxten och de goda utsikterna, med en orderstock på en historiskt hög nivå. Bolaget gynnas av det stora investeringsbehovet inom energi och infrastruktur. Lönsamhetsmässigt finns goda förutsättningar att Afry hämtar tillbaka marginaltappet framöver, när kostnadsåtgärder samt prisökningar slår igenom.

Värderingen av Afry har kommit ned betydligt och skapat ett intressant ingångsläge. Baserat på vår prognos för 2023 värderas Afry till ett justerat P/E-tal på 14x. Det är lågt, såväl relativt konsultsektorn som jämfört med Afrys historiska värdering. Utdelningsjägare får dessutom cirka 4 procent direktavkastning.

Vi rekommenderar Köp med riktkursen 215 SEK, baserat på en kassaflödesvärdering. Riktkursen motsvarar en värdering på EV/EBITA 15x på vår prognos för 2023, vilket är i linje med Sweco men en liten rabatt relativt jämförbara internationella konsultbolag.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Index noteras just nu i en medellångsiktig (veckor till månader) upptrend och en kortsiktig (dagar till veckor) konsolidering. De nivåer vi bevakar i konsolideringen är 2 054 på nedsidan och 2 120 på uppsidan. Passeras taket i konsolideringen möter nästa viktiga motstånd vid 2 200-området. Punkteras istället stödet vid 2 054 möter nästa support vid runt 2 000 och därefter vid cirka 1 950 där 50-dagars medeltal möter.

Så länge index inte punkterar stödet vid 2 054 navigerar vi efter scenariot att index i det kortsiktiga perspektivet ska upp och passera 2 020. 

Relaterade artiklar

Från inflationsoro till vinstfokus
Börskommentar

Från inflationsoro till vinstfokus

Riskaptiten stiger och världens börser klättrar vidare. Rapportperioden ger viktiga pusselbitar om vinstutvecklingen och nästa...

2023 kan gynna aktiva aktörer
Börskommentar

2023 kan gynna aktiva aktörer

Först svagt, sedan återhämtning i slutet av året. Så bedömer Carnegie Private Bankings aktiechef Karl...