Faktorerna för ett varaktigt bättre börshumör

Börshumöret är fortsatt positivt, även om svängningarna är fortsatt stora. Signalerna från Fed är mer hökaktiga än väntat. Vi ser risk för seglivad inflation och att centralbankernas jobb inte är klart.

Den senaste tidens positiva börshumör fortsätter. Stockholmsbörsens breda index OMXSPI har lyft drygt 12 procent sedan 13 oktober. Även förra veckan stängde på plus efter en stark avslutning. Även storbolagsindexet OMXS30 stängde på plus, dessutom för sjätte veckan i rad. Detta har inte skett sedan april 2021 då index steg sju veckor i följd innan vi fick en rekyl. Även USA-börserna hade en stark avslutning i förra veckan men summerade ändå en nedgång på drygt 3 procent för veckan. Innevarande börsvecka inleds med stigande kurser på såväl Stockholmsbörsen som för de amerikanska börserna.

– Rapportsäsongen har medfört att vinstoron har skjutits lite på framtiden. Vi har dock sett kraftiga kursreaktioner både uppåt och nedåt, vilket tyder på nervösa investerare. Marknaden har börjat hoppas på att centralbankerna ska slå av på räntehöjningstakten, vilket har glatt börserna den senaste tiden. Vi tror dock att den kombinationen inte är särskilt rimlig på sikt, det vill säga en fortsatt stark konjunktur och att centralbankerna ändå inte höjer räntan så mycket, säger Helena Haraldsson, makrostrateg på Carnegie Private Banking.

Centralbankerna har lämnat blandade signaler den senaste tiden. I Norge och Kanada höjdes räntan mindre än väntat och sände signaler om att behovet av stora räntehöjningar har minskat. Den europeiska centralbanken ECB höjde 75 punkter men öppnade för att kunna dra ned på höjningstakten. Bank of England höjde räntan med 75 punkter som väntat, men kommunicerade en lägre räntetopp än vad marknaden prisar in.

Huvudnumret – och viktigt för börssentimentet – är dock den amerikanska centralbanken Feds agerande. På onsdagens räntemöte höjdes räntan helt enligt förväntan med 75 punkter till en styrräntenivå på nästan 4 procent. Dörren lämnades även öppen för 50-75 punkters höjning i december. Fed-chefen Jerome Powell kommunicerade även att räntehöjningstakten snart kommer att minska. Det vill säga om Fed inte slår av på höjningstakten vid mötet den 14 december så sker det vid mötet den 1 februari 2023.

– Marknaden ville höra en mer duvaktig ton, men Feds räntekommentarer och beskrivning av ekonomin var betydligt mer hökaktiga än väntat. Fed är helt enkelt fortsatt betydligt mer bekymrad för hög inflation än konjunkturrisker. Vi ser risk att räntorna blir högre under längre tid och att risken för en markant lågkonjunktur består. Vi förblir underviktade aktier, säger Helena Haraldsson.

Den fortsatt starka sysselsättningsstatistiken i USA i fredags gav inga större ränterörelser. I skrivande stund handlas den amerikanska tioårsräntan kring 4,17 procent och tvåårsräntan 4,66 procent, det vill säga räntekurvan är kraftigt inverterad och har historiskt agerat som ett tecken på en kommande recession.

– Centralbankernas jobb är inte klart. Vår oro är att inflationen är seglivad samtidigt som vi får ett vinstfall, vilket är en dålig kombination för börsen. Historiskt har det visat sig vara svårt att knäcka en hög inflation. Ju längre den består, desto svårare blir det att knäcka den. Vi har en fortsatt försiktig marknadssyn och tror att ett varaktigt bättre börshumör förutsätter en lugnare inflations- och ränteutveckling, säger Helena Haraldsson.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Hållpunkter i veckan

En hel del intressanta bolagsrapporter väntar även denna vecka. Säkerhetskoncernen Securitas har nyligen genomfört nyemission och rapporterar tredje kvartalet på tisdag. De tidigare förvärvsintensiva bolagen Bico och Instalco har utvecklats betydligt sämre än marknaden 2022. Finns tecken på vändning i onsdagens rapporter? Läkemedelsjätten Astrazeneca har utklassat börsen i år och visar räkenskaperna på torsdag. Veckan avslutas med samtalsidentifieringsbolaget Truecaller, som har rusat 60 procent sedan botten för en dryg månad sedan.

Redan innan rapportperioden är över genomförs ett antal kapitalmarknadsdagar i veckan: Indutrade (tisdag), Viaplay (onsdag) samt Bico, Bonava och Volvo Cars på torsdag. I övrigt är det full fart i geopolitiken. Den svenska regeringen presenterar sin första budget på tisdag, USA har mellanårsval på tisdag och klimatmötet i Egypten rullar på i veckan.

På makrostatistikfronten håller vi främst ögonen på onsdagens statistik för Sverige med avseende på industriproduktion, orderingång samt hushållskonsumtion. Huvudnummer i veckan är dock torsdagens inflationssiffra i USA, som kan få världens börser i en ny riktning. Stalltipset är att den breda inflationen förväntas fortsätta nedåt samtidigt som kärninflationen har parkerat på en hög nivå.

Läs veckans agenda

Aktiecase

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas är i ett mycket intressant läge. Bolaget har fått godkännande i både USA och Europa för sin produkt Nefecon (under varumärket Tarpeyo i USA och Kinpeygo i Europa), för behandling av den kroniska njursjukdomen Iga-nefropati. Försäljningen växer nu snabbt i USA och lönsamhetspotentialen är mycket god, givet en bruttomarginal kring 95 procent och en ganska begränsad säljstyrka i USA.

Marknadspotentialen för Iga-nefropati i USA är stor och värd flera miljarder. I våra prognoser antar vi miljardförsäljning för Calliditas redan nästa år och 2,6 miljarder kronor år 2024 med ett rörelseresultat kring 1 miljard kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 39 procent. För denna potential värderas bolaget till cirka 4 miljarder kronor, motsvarande multiplar på EV/EBIT 2,9x och P/E 4,9x, vilket innebär mycket låga förväntningar.

När bolaget får upp farten på försäljningen kommer bolaget snabbt bli lönsamt samt uppvisa en väldigt hög lönsamhet på sikt. Bolaget och Carnegie räknar med att Calliditas uppvisar positivt kassaflöde redan under 2023. Vi rekommenderar Köp med riktkurs 133 SEK, motsvarande en uppsida på 60-70 procent. Vi ser inget finansieringsbehov, då den finansiella ställningen är god med en kassa på 825 miljoner kronor vid halvårsskiftet. Calliditas är dessutom en attraktiv uppköpskandidat.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Under torsdagens handel effektuerade OMXS30 en ganska tam säljsignal då index bröt stödet i den uppåtgående kilformationen med en sjunkande omsättning och en stapel där både öppning och stängning skedde realtivt sett högt upp på stapeln. En stark säljsignal ska ju helst ske med en stigande omsättning och en stor röd stapel. Efter den säljsignalen vände index upp under fredagen och testade motståndsområdet som möter mellan cirka 2 000 och 2 020. Om detta område passeras möter nästa motstånd i området vid 2 065 till 2 100. På nedsidan möter nu ett kortsiktigt stöd vid 1945, det vill säga torsdagens lägsta. Om index vänder ned och punkterar den nivån effektueras en kortsiktig säljsignal och då möter nästa stöd vid cirka 1 880 till 1 900 och därefter vid cirka 1 865 följt av oktoberbottnarna vid 1 780/1 800.  

       

Relaterade artiklar

Nästa drivkraft för börsuppgång
Börskommentar

Nästa drivkraft för börsuppgång

Den goda riskaptiten består. Nästa veckas amerikanska inflationssiffror och räntebesked kan ge ny färdriktning för...