Carnegie har Sveriges nöjdaste kunder inom Private Banking!

För femte året i rad, enligt Kantar Sifo Prospera.

Carnegie stärker greppet om sin ledande position inom privat förmögenhetsrådgivning på den svenska Private Banking-marknaden enligt Kantar Sifo Prosperas årliga kundundersökning. För femte året i rad rankas Carnegie Private Banking som nummer ett bland svenska Private Banking-aktörer.

Kunderna placerar dessutom Carnegie högst i 10 av 13 utvärderade kategorier: personliga kontakter, service och tillgänglighet, skräddarsydda lösningar, löpande rådgivning, kompetens inom investeringsrådgivning, track record, nyhets- och marknadsinformation, rapportering, etisk standard och hållbara investeringar.

– Vi mäter vår framgång utifrån kundförtroende. Det är därför oerhört glädjande att se att våra fortsatta ansträngningar och tydliga kundfokus lönar sig. Varje dag gör vi vårt yttersta för att erbjuda den där personliga servicen och skräddasydda lösningen som gör att kunderna i slutändan faktiskt väljer oss för att få den bästa förmögenhetsrådgivningen, säger Jonas Predikaka, chef för Private Banking på Carnegie

I år vinner Carnegie Private Banking även i kategorierna hållbara investeringar och etisk standard. Att ta hänsyn till hållbarhetsperspektivet är en viktig del av Carnegie Private Bankings förvaltningsuppdrag och vår ambition är att vara ledande inom området.

– Vi anser att ett bolag som lever upp till samhällets regleringar om framtidens krav på hållbarhet också har bättre förutsättningar att bli goda investeringar. Hållbara och ansvarsfulla investeringar är något vi tror kommer bli allt viktigare för kunderna i framtiden, säger Jonas Predikaka.

Kantar Sifo Prospera genomför kundundersökningen för Private Banking årligen. Resultatet baseras på över 600 intervjuer fördelat på två kundkategorier; förmögna privatpersoner med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor samt företagare, som är både ägare och VD, med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor.