FINANSIELLA NYCKELTAL

Operativt resultat 2015:
Rörelseintäkterna uppgick till 2 327 MSEK (2 101)
Kostnaderna före rörlig ersättning* uppgick till 1 651 MSEK (1 522)
Resultatet före skatt uppgick till 289 (271)
Nettoresultatet uppgick till 214 MSEK (235)

Kapitalrelationen (31 dec): 20,6 procent. 
Kärnprimärkapitalrelation: 18,1 procent.
Förvaltat kapital om cirka 155 miljarder kronor

*Exklusive rörlig ersättning, finansieringskostnader och koncernmässiga avskrivningar på immateriella tillgångar. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.