FINANSIELLA NYCKELTAL

Operativt resultat 2016:
Operativa intäkter uppgick till 2 156 MSEK (1 961)
Operativa kostnader uppgick till 1 463 MSEK (1 457).
Resultatet före skatt uppgick till 342 MSEK (194)
Nettoresultatet uppgick till 214 MSEK (235)

Kapitalrelationen (31 dec): 22,1 procent. 
Kärnprimärkapitalrelation: 19,6 procent.
Förvaltat kapital om 99 miljarder kronor
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.