Volvo – låg värdering och strukturellt förbättrad lönsamhet lockar

Volvo-aktien har återhämtat sig starkt i år efter det kraftiga kursfallet under hösten och är tillbaka på nivåer före turbulensen. I höstas oroade sig aktiemarknaden för sjunkande orderingång. I år – när orderingången har börjat falla - så verkar aktiemarknaden inte riktigt bry sig. Det har dock hämmat värderingen för hela lastbilssektorn det senaste året. Den låga värderingen av Volvo-aktien, såväl i relativa som absoluta termer, ger ett rejält stöd för att köpa aktien.

I Volvos urstarka kvartalsrapport var såväl omsättning som rörelseresultat väsentligt bättre än väntat. Den svaga punkten var orderingången som minskade med 36 procent, främst på grund av Nordamerika som utgör drygt 30 procent av den totala omsättningen. Volvo förklarar själva att en stor anledning till tappet är att Volvo är utsålda i orderboken för 2019, har jobbat aktivt med att höja kvaliteten i orderboken och samtidigt varit restriktiva med att öppna orderboken för 2020. Guidningen för lastbilsmarknaden 2019 bibehölls dock och guidningen höjdes dessutom för Kina och Sydamerika inom anläggningsmaskiner.

Segmentet Lastbilar utgör två tredjedelar av Volvo och har nu nått den magiska gränsen 12 procent rörelsemarginal, vilket är bäst i branschen. Med en stark efterfrågan, frånvaro av produktionsstörningar, övergången till den nya lastbilsgenerationen avklarad och med draghjälp från kronförsvagningen är lönsamheten på topp, samtidigt som lastbilsmarknaden sannolikt har passerat toppen.

Den stora frågan är hur mycket Volvo - under vd Martin Lundsteds ledning – strukturellt har förbättrat bolagets lönsamhetsnivå i en svagare konjunktur med vikande volymer. Givet den låga värderingen av aktien är aktiemarknaden fortfarande skeptisk givet hur Volvo hanterade nedgången till exempel 2009 och vågar därför inte prisa in den strukturella förbättringen.

Volvo är väl förberett för en global avmattning (lägre tillväxt) av efterfrågan på nya lastbilar de kommande kvartalen. Fokus kommer skifta från vinsttillväxt till att bibehålla rörelsemarginalen. Lönsamheten får stöd från en allt större höglönsam eftermarknadsaffär och färre flaskhalsar i produktionen.

Volvo – låg värdering och strukturellt förbättrad lönsamhet lockar (Köp, riktkurs 175 SEK)

  • Mycket talar för att lastbilsmarknaden har sin topp under 2019
  • Bolaget har en ökad flexibilitet i sin produktion och goda möjligheter att få upp produktiviteten i sina fabriker i en miljö med lägre tryck på volymer.
  • Volvo måste bevisa att bolaget har en ny, uthållig lönsamhetsnivå i en svagare marknad
  • En större andel eftermarknadsintäkter höjer lönsamheten
  • Aktien värderas till låga ev/ebit 6,2 på våra prognoser för 2019 och ev/ebit 7,6 för  2020, vilket är lägst i svensk verkstadssektor
  • Den höga direktavkastningen på 7 procent ger ytterligare stöd och inkluderar en extrautdelning på 5 kronor, precis som föregående år
  • Riktkursen 175 SEK är baserad på en cykliskt justerad värderingsmultipel i kombination med en relativvärdering

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 24 april kl. 17:30.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.