Veoneer – skördetiden närmar sig

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. 

Fordonsunderleverantören Veoneer har åkt rejäl utförsbacke på börsen. Aktien har tappat drygt 60 procent sedan avknoppningen från bilsäkerhetsbolaget Autoliv sommaren 2018. I förra veckan meddelade bolaget en något lägre orderingång än väntat för 2019, som en konsekvens av främst en försenad orderingång, vilket Veoneer indikerade för första gången i sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019. Aktien föll ytterligare och handlas i nuläget åter kring historiska bottennivåer. Även om vägen framåt kommer vara fortsatt skakig är det långsiktiga caset intakt och på nuvarande nivå är aktien intressant.

Med facit i hand genomfördes avknoppningen från Autoliv möjligen i ett för tidigt skede. Den tidigare hypen kring självkörande bilar har svalnat och aktiemarknaden bedömer nu att vägen fram till helt självkörande fordon i någon större skala har skjutits fram i tiden. Utvecklingen av självkörande bilar har visat sig tekniskt svårare och mer kostsamt än vad man trodde för bara något år sen. Dessutom har sentimentet kring fordonssektorn varit negativt en tid, inte minst givet minskad fordonsproduktion på viktiga marknader såsom Kina och Tyskland. Veoneer fyllde även på kassan med en nyemission på nästan 5 miljarder SEK i maj förra året, vilket pressade aktien tidigare under våren.

Veoneer utvecklar säkerhetssystem för självkörande bilar. Det är en kostsam och forskningsintensiv verksamhet. Bolaget designar och tillverkar hårdvara, mjukvara och systemlösningar för aktiv säkerhet, självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Vd är Jan Carlsson, Autolivs tidigare vd, som rattar bolagets 9 100 anställda i 13 länder.

Svårigheten för aktiemarknaden är att väga den långsiktiga potentialen mot den kortsiktiga utvecklingen i bolaget och på fordonsmarknaden. Veoneer gör förlust men har en mycket stor orderbok på 19 miljarder USD. Ledtiden från order till leverans är drygt tre år, vilket innebär leveranserna nu börjar komma igång på allvar. Carnegie Analys bedömning är att den organiska omsättningstillväxten nu tar fart, med 11 procent under 2020 och 14 procent för 2021. Rörelseförlusterna förväntas minska under samma period och nå en positiv rörelsemarginal (1,9 procent) 2024.

Osäkerheten är dock fortfarande relativt hög. För att aktiemarknadens fokus åter ska hamna på det långsiktiga caset krävs att försäljningstrenderna på fordonsmarkanden stabiliseras. Fram tills det händer kommer aktiemarknaden lägga fokus på huruvida den nuvarande (förbättrade) kassapositionen är tillräcklig för att Veoneer ska kunna nå ett positivt kassaflöde.

Vi utesluter inte att tidpunkten för breakeven kan skjutas fram i Veoneer, beroende på bolagets tillväxtambitioner. Likaså kan den nuvarande svagheten på fordonsmarknaden också riskera att förlängas och skjuta fram eventuella lanseringar. Det skulle på sikt kunna innebära behov av ytterligare finansiering eller eget kapital.

Potentialen och det långsiktiga caset är dock intakt. Aktien är attraktivt värderad på nuvarande nivå och hela börsvärdet på Veoneer är drygt 15 miljarder SEK. Justerat för nettokassan på knappt 5 miljarder SEK värderas aktien till EV/S 0,5x på prognosen för 2019. Vår riktkurs är 250 SEK, vilket innebär en betydande uppsida givet våra nuvarande prognoser. Riktkursen är baserad på en långsiktig rörelsemarginal på 8 procent i vår kassaflödesvärdering samt det bokförda värdet av Veoneer’s andel i mjukvarubolaget Zenuity (som utvecklar mjukvara till självkörande bilar åt Volvo Cars och Veoneer).

Veoneer – skördetiden närmar sig (Köp, riktkurs 250 SEK)

 • Negativt sentiment på fordonsmarknaden och avsvalnad hype kring självkörande bilar har pressat Veoneer sedan avknoppningen från Autoliv
 • Veoneer har en stor orderbok på 19 miljarder USD
 • Orderboken börjar nu levereras ut i större skala och transformeras till organisk tillväxt med början 2020
 • Tillväxten förväntas bli 11 procent 2020 och 14 procent 2021
 • Veoneer når en positiv rörelsemarginal 2024 enligt Carnegie Analys prognoser
 • En nyemission på nästan 5 miljarder SEK genomfördes i maj 2019
 • Det långsiktiga caset är intakt och nuvarande värdering är attraktiv för den långsiktige investeraren
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 250 SEK, baserat på kassaflödesvärdering samt det bokförda värdet av Veoneer’s andel i mjukvarubolaget Zenuity

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 23 oktober kl.17:39.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.