Swedish Match – överraskande stark vinsttillväxt för nya tillväxtbenet

Swedish Match är marknadsledande för snus i Skandinavien och utmanare inom snus på den amerikanska marknaden. I USA har bolaget en stark ställning för massmarknadscigarrer och den största tillverkaren av tuggtobak. Den största delen av vinsten i Swedish Match härrör från snus i Skandinavien och cigarrer i USA. Konkurrensen har dock hårdnat betydligt inom snus i Skandinavien inom såväl premium- som lågprissegmentet och Swedish Match tappar marknadsandelar.

Tillväxthoppet står till det tobaksfria snuset ZYN, en nikotinprodukt utan tobak som bolaget kallar den, som har uppvisat en exceptionell volymtillväxt till följd av både ökad omsättningshastighet per försäljningsställe och en bredare distribution. ZYN överraskade åter positivt under andra kvartalet med en stark volymutveckling och överraskande hög rörelsemarginal. Det kompenserade för volymnedgång inom cigarrer och fortsatt krympande marknadsandelar inom snus i Skandinavien.

På minussidan finns viss oro kring ökad konkurrens för ZYN. Från att ha varit enda produkten i sitt slag, finns nu nyligen lanserade produkter från tobaksjättarna Altria och BAT. Carnegie Analys bedömning är att ökad konkurrens visserligen är negativt, men att oron bland investerare är överdriven. ZYN har stor fördel av att ha varit först ut på marknaden och borde dessutom gynnas av att tillväxten inom hela produktområdet accelererar.

Swedish Match har haft en volatil kursutveckling de senaste två åren, präglat av investerarnas syn på risk och potential. Framgångar för ZYN lyfte aktien nästan 90 procent på elva månader fram till augusti förra året. Då flaggade det amerikanska läkemedelsverket för ett eventuellt förbud för smaksatta cigarrer i USA vilket fick aktien att tappa drygt 30 procent på fyra månader. En förnyad hausse kring den snabba utrullningen av ZYN i USA fick aktien att åter lyfta, med nästan 40 procent under tre månader. Sedan i maj har dock aktien fallit kring 20 procent på oro kring ökad konkurrens för ZYN i USA. Vi bedömer att det har skapat ett attraktivt ingångsläge i aktien.

På våra prognoser för 2019 och 2020 värderas aktien till p/e 17 respektive p/e 15. Det är attraktivt och innebär en betydande rabatt jämfört med andra svenska defensiva konsumentaktier som exempelvis Ica och Axfood. Swedish Match lockar med ocyklisk tillväxt och starka marknadspositioner. Swedish Match gynnas av det strukturella skiftet i marknaden från cigaretter till alternativa nikotinprodukter. Bolaget är välskött och har en historik av att vara aktieägarvänligt med utdelningar, extrautdelningar och återköp. Carnegie Analys rekommenderar Köp med riktkursen 470 SEK.

Swedish Match – överraskande stark vinsttillväxt för nya tillväxtbenet (Köp, riktkurs 470 SEK)

 Stark marknadsposition i ocyklisk bransch

  • Stor tillväxtpotential för det tobaksfria snuset ZYN
  • Överraskande stark utveckling för rörelsemarginalen i ZYN bådar gott för lönsamheten framöver
  • Den strukturella tillväxten i ZYN kompenserar för nedgången inom snus  i Skandinavien och cigarrer i USA
  • Aktien är kortsiktigt översåld på överdriven oro kring konkurrensen inom ZYN
  • Aktien är attraktivt värderad och handlas i den lägre delen av historiskt värderingsintervall samt med en omotiverat stor rabatt relativt andra svenska defensiva konsumentaktier
  • Köp med riktkursen 170 SEK

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 19 juli kl. 7:22.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.