Stillfront – Hög vinsttillväxt med attraktiv relativvärdering

Spelindustrin (gaming) växer snabbt och är nu en av största sektorerna inom underhållningsindustrin globalt. På Stockholmsbörsen har det vuxit fram ett antal lite större gamingbolag och sektorn lockar allt fler institutionella investerare i takt med branschens framväxt. De tre största bolagen är THQ, Paradox och Stillfront som alla har haft en stark kursutveckling de senaste åren. Carnegie Analys har bevakning på alla dessa.

En av favoriterna är Stillfront, som är ett spelutvecklingsbolag inom genren free-to-play onlinestrategispel via såväl mobil plattform som browser. Bolaget grundades 2010 men är redan ett av Sveriges största spelbolag. Via organisk tillväxt och en serie förvärv har Stillfront lyft omsättningen till drygt 2 miljarder kronor i år med en rörelsemarginal kring 28 procent.

Idag består Stillfront av tretton fristående spelutvecklingsföretag. Tillsammans skapar de en diversifierad spelportfölj som i nuläget hyser 36 olika spel som genererar intäkter. Unrawel Two, Call of War 1942 och Nida Harb 3 är några av dessa spel, som generellt sett kännetecknas av långa livscykler och hög grad av lojalitet. En genomsnittlig spelare är 35 år gammal och lägger i genomsnitt kring 700 SEK per månad, vilket är en mycket hög intäkt jämfört med andra populära digitala underhållningstjänster.

Rapporten för andra kvartalet övertygade med 46 procent tillväxt varav knappt 30 procent organiskt. Lönsamhetsutvecklingen är stark och den justerade rörelsemarginalen nådde 32 procent, att jämföra med bolagets långsiktiga finansiella mål om minst 30 procent på tolvmånadersbasis. Förvärvsynergier och en effektiv kapitalallokering börjar ge tydliga effekter på lönsamheten. Carnegie Analys bedömer att Stillfront har goda möjligheter att etablera sig kring 30 procent rörelsemarginal.

Aktien har haft en lysande utveckling sedan aktien noterades på 39 SEK i december 2015. I år har aktien rusat med drygt 90 procent och noterade all time high på 304 SEK så sent som i början av september. Det som har fått aktien att rekylera den senaste tiden är att största ägaren, Laureus Capital, har sålt aktier motsvarande 11 procent av bolaget. Laureus Capital blev ägare i Stillfront när Goodgame Studios förvärvades i slutet av 2017, och är alltjämt största ägare med 16 procent av aktierna.

Det senaste förvärvet Kixeye konsolideras från och med 1 juli 2019 och förväntas addera drygt en halv miljard SEK i omsättning det närmaste året. Vår bedömning är att nettoskuldsättningen i relation till rörelseresultatet (ebitda) når 0,9 gånger i slutet av 2019, det vill säga väl under målet om 1,5 gånger. Det möjliggör en fortsatt aktiv förvärvsstrategi.

Vinstutvecklingen är stark och resultatet per aktie förväntas enligt våra prognoser öka med 67 respektive 28 procent för 2019 och 2020. Det är attraktivt, speciellt kombinerat med dagens värdering. Vår riktkurs 300 SEK motsvarar EV/EBIT 11x på vår prognos för 2020, motsvarande en rabatt på 30 procent relativt internationella jämförbara spelbolag.

Stillfront – Hög vinsttillväxt med attraktiv relativvärdering  (Köp, riktkurs 300 SEK)

  • Stark organisk tillväxt (29 procent senaste kvartalet)
  • God historik av M&A och fortsatt utrymme för en aktiv förvärvsstrategi
  • Förvärvsynergier och en mer effektiv kapitalallokering börjar ge resultat
  • Hög vinsttillväxt de närmaste åren
  • Aktien handlas med stor rabatt relativt jämförbara konkurrenter
  • Köp med riktkursen 300 SEK, motsvarande EV/EBIT 11x 2020 års prognos

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 16 aug kl. 6:03.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.  

Relaterade artiklar

Lockande ingångsläge i marknadsledaren  
Veckans aktiecase

Lockande ingångsläge i marknadsledaren  

Verkstadsbolaget levererade ett rekordkvartal med en hög nivå på efterfrågan och orderingång. En världsledande marknadsposition,...

Äntligen biter prishöjningarna
Veckans aktiecase

Äntligen biter prishöjningarna

Hygienbolaget har haft några tröga år på börsen. Mycket talar dock för att senaste rapporten...

Stabila kassaflöden med hög direktavkastning
Veckans aktiecase

Stabila kassaflöden med hög direktavkastning

Telekomoperatören genererar stabila kassaflöden och en hög direktavkastning, vilket är attraktiva egenskaper. Verksamheten är relativt...