SSAB – stor uppsida från historiskt attraktiva nivåer

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

I likhet med europeisk och amerikansk stålindustri väntar ett tufft år för ståltillverkaren SSAB. Förutom covid-19-relaterade begränsningar och en generellt svagare makroekonomisk miljö, pressas SSAB av begränsade importtullar i EU och fallande stålpriser. Addera även stigande priser för den viktiga råvaran järnmalm, drivet av begränsad produktion i stora producentländer som Brasilien samt att den kinesiska efterfrågan återhämtar sig.

Med andra ord är motvinden på stålmarknaden betydande, vilket också avspeglas i aktiekursen. Från toppen på drygt 33 SEK i februari nära nog halverades aktien till 18 SEK i mars. Aktien har sedan dess repat sig till viss del, men inte helt följt med övriga aktiemarknaden och handlas idag kring 24 SEK. Det finns dock ett antal skäl varför aktien är intressant på de här nivåerna och köpvärd.

För det första förväntar vi oss att EU:s regler för handel med stål kommer att gå i en mer stålindustrivänlig riktning och att kommissionen redan före sommaren ser över importkvoterna för stål, för att inte snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Det gynnar SSAB.

Ytterligare ett skäl, på lite sikt, är EU-kommissionens Green Deal och hållbar ståltillverkning. SSAB (tillsammans med LKAB och Vattenfall) ligger i framkant via det spännande HYBRIT-projektet, som syftar till att producera stål helt koldioxidfritt. SSAB är på god väg att bli den första ståltillverkaren globalt som levererar fossilfritt stål till kunder under 2026.

Det är inte bara positivt ur en ESG-synvinkel (frågor som berör miljö, samhälle och bolagsstyrning), utan innebär även ytterligare ett steg på vägen för att förbättra bolagets produktmix. Vår bedömning är att fossilfritt stål kommer att säljas till en premie relativt det allmänna marknadspriset och bidra till en större andel premiumkvaliteter i produktmixen. Sedan tidigare har SSAB målet att höghållfasta stål och premiumprodukter ska utgöra 50 procent av bolagets leveranser redan år 2022. Det innebär högre lönsamhet och reducerad konjunkturkänslighet. Redan idag har SSAB en relativt hög andel specialstål, som genererar en högre lönsamhet än branschen.

Handelskrig och tullar i framförallt USA har skapat oro bland stålbolagen på aktiemarknaden de senaste åren. SSAB har dock gynnats av de tullar som USA har infört på stål. Det har stängt ute lågprisaktörer, primärt kinesiska, och ökat efterfrågan på inhemskt stå. SSAB är Nordamerikas största tillverkare av grovplåt.

Slutligen värderas aktien på en historiskt attraktiv nivå. På nuvarande P/B 0,4x (marknadsvärde/bokfört värde), så har aktien i ett tioårsperspektiv aldrig avkastat negativt de nästkommande 12-månaderna. Avkastningen har dessutom ofta varit över 50 procent. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 31 SEK, motsvarande en uppsida på knappt 30 procent.

SSAB har dessutom en relativt stark balansräkning och attraktiv fri kassaflödesgenerering (FCF). Vår bedömning är att marginalerna i SSAB bottnar i tredje kvartalet och att marknaden påbörjar återhämtningen i fjärde kvartalet och 2021. Det exporttunga och cykliska stålbolaget kan utvecklas starkt när konjunkturen väl vänder och stimulanserna börja bita i världens ekonomier.

SSAB – stor uppsida från historiskt attraktiva nivåer (Köp, riktkurs 31 SEK)

 

  • Tufft år för europeisk och amerikansk stålindustri, inklusive SSAB
  • Motvind från fallande stålpriser, stigande järnmalmspriser och begränsade importtullar i EU
  • Positivt för SSAB att EU-kommissionen ser över importkvoterna i sommar
  • SSAB ligger i framkant inom hållbar ståltillverkning
  • SSAB på god väg att bli den första ståltillverkaren globalt som levererar fossilfritt stål till kunder under 2026
  • Fossilfritt stål ökar andelen premiumprodukter i SSAB:s produktmix och lönsamheten
  • Importtullar i USA har gynnat SSAB, då SSAB är Nordamerikas största tillverkare av grovplåt
  • Värderingen på historiskt attraktiva nivåer
  • På nuvarande P/B-värdering har aktien aldrig avkastat negativt de nästkommande 12-månaderna
  • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 31 SEK, motsvarande en uppsida på knappt 30 procent

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 28 april kl.12:35.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.