Stark servicesektor – oroar Fed?

Konjunkturbarometern för den amerikanska tjänstesektorn, ISM service index, steg oväntat i november till 56,5 vilket är en nivå klart över expansionsnivån 50.

Industrin däremot är i kontraktionszonen och tjänstebarometern PMI från S&P Global ligger på 46 (se graf nedan). Så olika signaler kring tjänstesektorn.

Tjänsteaktiviteten enligt den mer följda ISM-barometern var en positiv konjunktursignal och ökar risken att Fed kan behöva fortsätta att strama åt penningpolitiken.

ISM baserar sitt urval på icke-tillverkande industri och inkluderar bygg, utilities, jordbruk, detaljhandel och viss offentlig förvaltning – som sysselsätter betydligt fler än tillverkningsindustrin.

PMI omfattar tjänster i den privata delen av ekonomin som konsument- och företagstjänster samt finansiella tjänster. Den omfattar även en del mellanstora och mindre bolag, medan ISM främst omfattar stora bolag. PMI definieras som i andra länder och är lämplig att använda vid internationella jämförelser.

Powell tittar på hela den inhemska ekonomin, så ISM är relevant, och har flera gånger pekat på den oroande höga tjänsteinflationen, då den är en stor andel av deras favoritmått för kärninflation.

Kostnadstrycket för tjänster är mer beroende av lönetrycket än vad industrin är där råvaror o.dyl spelar större roll.

Höga löneökningar och stark aktivitet i hela inhemska servicesektorn i USA innebär risk för fortsatt högt inflationstryck från just denna sektor.

Spännande att se om, och hur, Fed kommenterar detta vid mötet den 14 december.

Författare

Helena
Haraldsson

Makrostrateg

Relaterade artiklar