Scandi Standard -Attraktiv värdering och fortsatt goda tillväxtutsikter

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Nordens största kycklingproducent Scandi Standard är normalt sett en aktie av defensiv karaktär. Verksamheten har dock påverkats av coronakrisen och aktien föll i linje med börsen när det var som mest turbulent i mars. Försäljningen har gynnats av att konsumenterna spenderar mer tid hemma samtidigt som försäljningen har minskat till restauranger och storkök.  Sammantaget ser vi ett intressant köpläge i ett bolag som gynnas av hållbarhets- och miljötrenden, har en attraktiv värdering och fortsatt goda tillväxtutsikter.

Försäljningen inom segmentet Dagligvaruhandeln (normalt cirka 60 procent av omsättningen) ökade med 12 procent i mars samtidigt som försäljningen i segmentet Restaurang och Storhushåll (normalt cirka 20 procent av omsättningen) minskade med 19 procent. I april sågs ungefär samma trend. I andra kvartalet bedömer vi att tillväxten sammantaget faller något och att tillväxttakten sen förbättras till stillastående för andra halvåret jämfört med samma period föregående år. I år är utrymmet för att justera upp priser begränsade av flera skäl och den organiska tillväxten förväntas bli något lägre än historiskt. Historiskt har den organiska tillväxten legat på 6-7 procent per år.

Vår bedömning är att coronakrisen sammantaget innebär begränsade utmaningar på kort sikt. Scandi Standard gynnas av hållbarhets- och miljötrenden och de långsiktiga marknadsutsikterna är fortsatt ljusa. Det finns också en ökad efterfrågan på mer bekväma produktkategorier ”Ready-to-cook” och ”Ready-to-eat”-segment. Färdiglagade kycklingprodukter höjer lönsamheten, liksom försäljningen av kylda produkter till förmån för frysta.

Scandi Standard har starka varumärken och marknadspositioner och har vuxit inom dessa produktsegment de senaste åren. Det finns också gott om M&A-möjligheter i Europa, även om covid-19-utbrottet troligen kommer att hålla tillbaka M&A i närtid. För tre år sen förvärvades Manor Farm, den största kycklingproducenten och marknadsledaren i Irland. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och har under de senaste sex åren genomfört fem förvärv.

Vår riktkurs 75 SEK baseras på en relativt försiktig EV/EBITA-multipel på 13,5 gånger vår prognos för kommande tolvmånadersperiod. Om Scandi Standar fortsätter att växa och samtidigt förbättrar och stabiliserar sina historiskt volatila marginaler, så finns det utrymme för högre värderingsmultiplar.

  Scandi Standard – Attraktiv värdering och fortsatt goda tillväxtutsikter (Köp, riktkurs 75 SEK)
 • Nordens största kycklingproducent
 • Gynnas av hållbarhetstrenden
 • Långsiktiga marknadsutsikter ljusa
 • Ökad efterfrågan på mer bekväma produktkategorier förbättrar lönsamheten
 • Starka varumärken och marknadspositioner
 • Gott om M&A-möjlighter i Europa
 • Aktiv förvärvsstrateg, även om covid-19-utbrottet håller tillbaka M&A i närtid
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 75 SEK, motsvarande EV/EBITA-multipeln 13,5 gånger, som är relativt försiktig
 • Om Scandi Standard förbättra och stabiliserar sina historiskt volatila marginaler, finns utrymme för högre värderingsmultiplar

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 12 maj kl.18:00.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.