Saab – Gynnsamt omvärldsläge lyfter orderboken

Försvarskoncernen Saab utvecklar och säljer produkter och tjänster till militärt försvar och samhällssäkerhet. Det innebär allt från stridsflygplan (Gripen), flygburen övervakning (Globaleye), ubåtar (Kockums), skolflygplan (T-X), taktiska ledningssystem, ytstridsfartyg till missilsystem och obemannade undervattensfarkoster. Även om andelen internationell försäljningen har ökat genom åren utgör Sverige Saabs enskilt största marknad med 43 procent av försäljningen. Bolaget är verksamt på sex kontinenter, har cirka 17 000 anställda och omsatte 32 miljarder SEK 2018.

Ett starkt fjärde kvartal räddade helåret 2018 som därmed överträffade ledningens prognoser. Aktien tog mycket stryk under slutet av förra året efter ett mycket svagt tredje kvartal som följdes av en oväntad nyemission på sex miljarder SEK.

Saab – Gynnsamt omvärldsläge lyfter orderboken (Köp, riktkurs 385 SEK)

  • Saab har en orderbok som är 12 procent större än föregående år och redan täcker cirka 80 procent av omsättningsprognosen för 2019.
  • Det pågående besparingsprogrammet kan förbättra rörelsemarginalen med minst 1-2 procentenheter fram till 2020, beroende på hur stor del som Saab väljer att återinvestera i forskning och utveckling.
  • Carnegies prognos för 2019 är en försäljningstillväxt på 5 procent och en rörelsemarginal som förbättras 0,6 procentenheter till 8,3 procent. Bolaget har kommunicerat ett rörelsemarginalmål på 10 procent år 2021.
  • Vi bedömer att förutsättningarna är goda att bolaget kan växa med 5 procent årligen framöver mes stöd av storleken på orderboken, en generell trend med ökade försvarsanslag, ökad anbudsaktivitet samt ytterligare tillskott till försäljningen från USA och Storbritannien via ramorder som exempelvis skolflygplanet T-X.
  • Fokus för 2019 är exekveringen av stora projekt, effektiviseringsåtgärder, orderingången och produktionen av Gripen E.
  • Aktien värderas till ev/ebit 17 på 2019 års prognos vilket vi bedömer som attraktivt med stöd av vinsttillväxten på 15 procent, ett gynnsamt omvärldsläge och goda möjligheten för nya stora order inom flygburen övervakning, stridsflygplan, ubåtar och stridsledningssystem. Vår riktkurs är 385 SEK.

 

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 18 februari kl. 06:08.

 

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.