Recipharm – ocyklisk vinsttillväxt

Recipharm är en tillväxtorienterad och entreprenörsdriven kontraktstillverkare inom läkemedel åt såväl stora läkemedelsbolag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsatte 6,4 miljarder SEK 2018 och har cirka 6 000 anställda på ett 20-tal utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Europa, Asien och USA.

Recipharm kom till börsen 2014 och har haft en bitvis svängig kurshistorik efter ett antal förvärv, stora investeringar, engångsposter och emissioner. Efter flera år utan vinsttillväxt kom en vändning 2018 då rörelseresultatet exklusive förvärv ökade med 25 procent jämfört med föregående år. Grundarna Thomas Eldered, tillika vd, och Lars Backsell kontrollerar tillsammans 27 procent av aktiekapitalet samt en majoritet av de röststarka A-aktierna.

Recipharm – ocyklisk vinsttillväxt och stärkt kassaflöde (Köp, riktkurs 170 SEK)

 • Vi förväntar oss robust vinsttillväxt de närmaste åren
 • Under 2019 drivs omsättningstillväxten av att de tidigare produktionsstörningarna förväntas vara lösta under första kvartalet, kapacitetshöjningar i expansionsprojekt samt prishöjningar i Europa
 • Företagsledningen bedömer att omsättningsmålet på 8 miljarder SEK år 2020 är nåbart med nuvarande struktur, vilket därmed innebär en organisk tillväxttakt på 8-10 procent för 2019 och 2020
 • Carnegie Analys bedömer att Recipharm nästan når omsättningsmålet 2020 men att lönsamhetsmålet om minst 16 procent ebitda-marginal nås redan innevarande år
 • Efter en tung investeringsperiod faller investeringarna de närmaste åren jämfört med 2018 vilket kombinerat med vinsttillväxt stärker kassaflödet
 • Med EV/EBITA på 13x på Carnegie Analys prognos för 2019 och 11,5x för 2020, är värderingen inte särskilt utmanande, samtidigt som FCF-yielden (det fria kassaflödet i relation till börsvärdet) är goda 5-8 procent för åren 2019-2020
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 170 SEK

  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 22 februari kl. 07:21.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.