Portföljstrategi för svenska aktier 2021

Vi ser en mer balanserad börsutveckling där långsiktigt strukturella vinnare alltjämt är i fokus, men även andra lägre värderade bolag är intressanta. Stockholmsbörsen värderas på historiskt höga nivåer, men sticker inte ut i en internationell jämförelse.

Läs hela

strategirapporten

Logga in här (Carnegie Online)

2020 blev ett synnerligen speciellt år för en aktieinvesterare, inte minst i Sverige. Den 23 mars hade OMX-index gått ned 27 procent från årsskiftet och det såg mycket mörkt ut då coronakrisen började slå hårt mot samhälle och ekonomi. Få anade då att index skulle stiga med 47 procent under resten av året eller att facit för hela 2020  i stället skulle bli en uppgång på 7 procent. Småbolagen hade en ännu mer turbulent utveckling: De föll först med 35 procent, men slutade året med en uppgång på smått fantastiska 23 procent. Effekterna av coronautbrottet medförde att skillnaden mellan vinnare och förlorare var ovanligt stor. Bolag som gynnades av digitalisering, hemarbete och e-handel skördade stora framgångar medan de som missgynnades av trenderna straffades hårt. Bland vinnarna hittar vi bolag som Evolution Gaming, Avanza, Sinch, Boozt, Lime Technologies, Embracer och BHG Group (Bygghemma). Bland förlorarna finns till exempel Loomis, Pandox, Lundin Energy, Klövern, SAS, Scandic Hotels och Millicom.

Vinstprognoserna visar vägen

Börsbolagen såg en rejäl påverkan av corona under förra våren, men effekterna under hösten och vintern har varit betydligt mindre, bortsett från branscher som har med resor, restauranger, service och fysisk handel att göra. Vinstfallen under 2020 har efter hand därför gått över i en period med åter stigande vinstprognoser. Detta är en av förklaringarna till den positiva börsen under hösten och vintern. 2021 förväntas bjuda på betydligt högre vinster än 2020 och även ett vinstutfall som är 7-8 procent bättre än 2019. Lyckad vaccinutrullning är en av hörnstenarna för detta scenario, liksom fortsatta stimulanser, både finans- och penningpolitiska.

Trots bättre vinstutsikter har värderingen ända stigit en del. Till exempel är P/E-talet på historiskt höga nivåer. Historiskt har läget för att investera i aktier inte varit särskilt bra när börsen varit så uppskruvad som nu. Det ska dock påpekas att Sverige inte sticker ut särskilt mycket i en internationell jämförelse. Värderingen har stigit på de flesta håll i världen, och justerat för att olika börser har olika sektorvikter är skillnaderna inte anmärkningsvärda.

Värderingen rimlig givet låg ränta

En lägre ränta motiverar, allt annat lika, en högre värdering. Den så kallade riskpremien mäter hur högt bolagens vinster värderas i förhållande till räntenivån. Givet att räntan fallit så kraftigt de senaste åren framstår börsen faktiskt som rimligt värderad utifrån riskpremien. Man kan rent av hävda att aktiemarknaden borde stå ännu högre om räntorna förblir låga. Vår slutsats blir att värderingen i sig inte är ett problem så länge räntorna inte stiger för kraftigt eller vinstutvecklingen avviker för mycket från rådande förväntningar.

Sektorrotation påbörjad

2020 var alltså året då tillväxtbolagen firade stora triumfer på börsen. Mot slutet av året, efter USA-val och goda vaccinnyheter, noterades dock en viss rotation mot andra typer av aktier. Mer konjunkturkänsliga cykliska aktier fick upp farten och även banker fick ett uppsving. Stigande räntor och konjunkturoptimism brukar gynna denna typ av placeringar, och så även denna gång – än så länge. Vinnarlistan de tre senaste månaderna domineras av konjunkturkänsliga aktier inom sektorerna industri och bygg, medan förlorarna utgörs av defensiva aktier som exempelvis telekomoperatörer, läkemedels- och fastighetsbolag. Samtidigt har vissa tillväxtbolag fortsatt att stiga rejält. Det är alltså inte svart eller rött, utan vi tycker oss se en mer balanserad börsutveckling där långsiktigt strukturella vinnare alltjämt är i fokus men även andra lägre värderade bolag förtjänar en plats i portföljen.

Vi har de senaste månaderna lyft in bolag med mer cyklisk exponering men bedömer att man även fortsättningsvis bör ha en tillväxtkomponent i portföljen. Vi håller oss för närvarande borta från de allra högst värderade tillväxtbolagen, där framtidsförväntningarna i våra ögon är väl optimistiska.

Sammanfattning

Strategi framåt är att hålla en bra balans i portföljen med innehav med olika egenskaper. Vi har en bra bas av kvalitetsbolag där de ser fin långsiktig utveckling som på sikt brukar ge avtryck i form av bra aktiekursutveckling. I nästa steg kryddar vi portföljen med aktier där vi ser en större överraskningspotential och därmed både större potential men också risk. Även potentiella hållbarhetsvinnare får en plats i portföljen.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här