”Återigen bekräftas styrkan på USAs jobbmarknad”

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Fed tar paus – börsen gillar skälen

• Guldlock – många jobb & låg inflation

• Industrin – kontraktion men inte värre

• Handel – fortsatt positiva kommentarer

Fed tar paus – börsen gillar skälen

Börsen i USA är stark. Fed levererade som väntat sin tredje sänkning på kort tid men signalerade tydligt en paus – dock utan att vara hökaktiga. Då realräntan är under noll ser de penningpolitiken som stimulerande och de är långt ifrån att höja – de oroar sig fortfarande för den låga inflationen.

Främsta skälet till pausen är den starka konsumtionen och den starka jobbmarknaden (svaga investeringar hjälps inte av lägre ränta, utan beror på annat). De ser också ett minskat riskläge (Brexit och handelssamtal). Dessa skäl gillar investerare!

Japans centralbank gjorde inget men sänkte inflationsprognosen och var i tonen något duvaktigare, vilket Kanadas centralbank också var.

 

Guldlock – många jobb & låg inflation

Återigen bekräftas styrkan på USAs jobbmarknad. Sysselsättning över förväntan i oktober (trots strejkeffekt). Dessutom reviderades siffrorna för september och augusti upp markant. Takten på nyskapade jobb ligger, mätt som snitt över 3M, runt 175 000/månad (se staplar i grafen).

Ändå är löneinflationen måttlig. Fed ser dock hur allt fler nu får bättre möjligheter på arbetsmarknaden vilket rimmar väl med den högsta ”deltagar-graden” på 6 år.

 

Industrin – kontraktion men inte värre

Industribarometrarna var överlag något svagare än väntat förra veckan – så även i USA där ISM-index kom i fredags eftermiddag. En viss förbättring men ändå i kontrationszon (se graf). Både svenska konjunkturbarometern och PMI för industrin var svaga.

Vi väntar med spänning på tjänstebarometrarna (tisdag) som visade överraskande fall förra månaden i både USA, Europa och Sverige.

 

 

 

Handel – fortsatt positiva kommentarer

Storbritannien ska ha nyvalet den 12 december. Valkampanjen har inletts, fokus är på brexit och osäkerheten om olika utfall ökar. Hur uppgivna är britterna av Brexit-tjafset, hur utleda är de på EU?

Nyhetsflödet kring handelssamtalen är dock ljusare. Den mest positiva nyheten kom för några veckor sedan då Trump uppenbarligen är ovillig att trappa upp tullarna, men nu säger även Kina att man i princip är överens.

Vi har också fått lugnande besked kring hotet om biltullar mot EU från USAs handelsminister Ross.