Veckans makroanalyser

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Sammanbrott i handelssamtalen

• Blandade signaler i USA

• Nedrekyl i Kinas data

• Kronan – kritik av Riksbankens måltolkning

Sammanbrott i handelssamtalen

Handelskriget mellan världens två ekonomiska stormakter har näst intill brutit samman – dåligt för global tillväxt, bolagsvinster och investeringar. Trump mildrar andra konflikter men biltullshotet hänger alltjämt över Europa om än med viss fördröjning.

G20-mötet, 28-29 juni i Japan, där Trump och Xi ska träffas kan ge mer klarhet om någon lösning kan nås. Men konflikterna går bortanför ekonomin – åtgärderna mot Huawei är mycket tuffa och en lösning känns avlägsen.

Blandade signaler i USA

Även konjunkturindikatorer från USA var något svagare. Detaljhandelns försäljning var en liten besvikelse men hushållens optimism ligger högt, arbetsmarknaden är ju rekordstark.

Industriproduktionen var sämre än väntat och kapacitetsutnyttjandegraden föll något. Signalerna från regionala industribarometrar var blandade.

Fokus i veckan på snabb-PMI från olika regioner.

 

Nedrekyl i Kinas data


Nästan all Kinadata vi fick förra veckan gjorde en nedrekyl och dämpade den optimism som funnits den senaste tiden. Hur stor effekt stimulanserna fått är nu mer oklart och USA hotar också med tullar på ännu fler varor.

Både detaljhandeln och industrin försämrades igen och bilförsäljningen var återigen en besvikelse.

Kronan – kritik av Riksbankens måltolkning

Kronraset eskalerade inte förra veckan men är runt 10 årslägsta mot EUR och 17 årslägsta mot USD. Inte så konstigt då det råder handelsoro och exporten utgör runt 45% av Sveriges BNP, och samtidigt har vi en Riksbank som snarast välkomnar kronutvecklingen.

Fler kritiska röster höjs nu mot Riksbanken och dess tolkning av lagen med ett inflationsmål. Rösterna är tunga och kommer från chefekonom på storbank och f.d. chefekonom på Riksbanken. Kritiken handlar om att målet tolkas bokstavligt och att 2% ska åstadkommas till vilket pris som helst. Om kronan förblir svag är det knappast att värna penningvärdet vilket är deras uppdrag enligt Riksbankslagen.