Handelsbanken – fundamental sektorfavorit

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. 

Banksektorn lämnar ett tungt år bakom sig på Stockholmsbörsen. Penningtvättshärvor, fler regleringar, ökad konkurrens och minusräntor har pressat bankaktierna. För närvarande sanktionsprövas Swedbank och SEB av Finansinspektionen, där besked väntas i början av 2020 respektive april 2020. Det är viktiga utredningar och kan påverka sentimentet för banksektorn. Swedbank har utvecklats sämst och tappat en tredjedel av börsvärdet i år. Övriga tre banker ligger kring eller strax över nollstrecket. Det innebär att hela banksektorn släpar långt efter Stockholmsbörsen, som har rusat fram under 2019. 

Även den europeiska banksektorn har utvecklats svagt på börsen, och där kan man addera svaga balansräkningar som ytterligare en ingrediens. Amerikanska banker sticker dock ut. De gynnas av positiva räntor i USA och sektorn har till och med utvecklats något bättre än de amerikanska börserna. 

Det senaste årets svaga kursutveckling för den svenska banksektorn har sänkt värderingsmultiplarna. P/E-talen i sektorn har fallit från P/E 13-14 framåtblickande för tre år sedan jämfört med motsvarande P/E 10 för sektorn idag. Price/Book har fallit från närmare 2 till nära 1. Direktavkastningen i sektorn är fortsatt hög och ger stöd, från Handelsbankens 6 procent till SEB:s 8 procent. Att värderingsmultiplarna har kommit ner i sektorn minskar fallhöjden för bankerna och har skapat ett intressant risk/reward-läge inför 2020.

Handelsbanken är Carnegie Analys fundamentala favorit, om vi ser till den tidshorisont som vår aktieanalys fokuserar på, det vill säga 6 till 12 mån. I ett längre perspektiv har Nordea troligtvis en större potential och är samtidigt den som ser starkast ut i den tekniska analysen. Nordea har den klart sämsta lönsamheten i sektorn och därmed störst förbättringspotential. Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger kring 8 procent för Nordea och 11-14 procent för de övriga tre, med Swedbank i täten. Carnegie Analys bedömer att det finns förutsättningar för Nordea-aktien att avkasta i genomsnitt 15 procent per år fram till 2022, där två tredjedelar utgörs av utdelningar och återköp.

Handelsbanken, som leds av vd Carina Åkerström, har lanserat ett kostnadsbesparingsprogram där man bland annat ska minska antalet anställda med 800 personer. Det ska sänka kostnaderna med 1 miljarder SEK under 2020 och ytterligare 0,5 miljarder SEK fram till år 2022. Bolaget ska fokusera på sex hemmamarknader – Norden, Nederländerna och Storbritannien. 

Att bolaget nu lämnar marknader i Asien, Baltländerna, Polen och Tyskland är rätt väg att gå enligt vår bedömning. Carnegie Analys har inte fullt ut diskonterat de planerade kostnadssänkningarna för 2020, givet avsaknad av detaljerad information om hur besparingarna fördelas. Vi räknar dock med en negativ nettoeffekt på intäkterna på 0,5 miljarder SEK, det vill säga i linje med vad bolaget har kommunicerat.

Trots ett antal besparingsåtgärder finns ett underliggande kostnadstryck, givet Handelsbanken tillväxtambitioner. Vinsttillväxten per aktie landar på 8 procent 2020 och 5 procent under 2021 enligt vår bedömning. Det underliggande räntenettot förväntas öka 3 procent under 2020. Vår bedömning är att oförändrade kostnader under 2020 är en viktig trigger för aktien under 2020.

På kursen 101 SEK värderas Handelsbanken på ett justerat P/E-tal 11x, motsvarande 20 procent premium relativt jämförbara europeiska banker (enligt Carnegies definition) och under femårssnittet. En premievärdering är motiverad givet Handelsbanken starka balansräkning och tillväxtutsikter. På vår riktkurs 115 SEK är P/E-talet 12,1x, P/B 1,4 och direktavkastningen 5,2 procent på vår prognos för 2020.

Handelsbanken – Fundamental sektorfavorit (Köp, riktkurs 115 SEK)

 • Värderingsmultiplarna har kommit ner i banksektorn, vilket minskar fallhöjden för bankerna och skapat ett intressant risk/reward-läge inför 2020
 • Handelsbanken är Carnegie Analys fundamentala favorit sett till 6-12 mån
 • Kostnadsbesparingsprogram och exit på vissa marknader skapar förutsättningar för vinsttillväxt under 2020 och 2021
 • Premievärdering relativt jämförbara europeiska bolag är motiverad givet Handelsbankens starka balansräkning och tillväxtutsikter
 • På vår riktkurs 115 SEK är P/E-talet 12,1x, P/B 1,4 och direktavkastningen 5,2 procent på vår prognos för 2020

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 24 oktober kl.06:53.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.